Woensdag 13 maart, De drukte bij en in het Oude Magazijn maakt duidelijk dat er grote belangstelling is voor de presentatie van het vernieuwde Masterplan Wagenwerkplaats. Dit keer aanmerkelijk meer belangstelling van wijkgenoten. Er kwamen stoelen tekort.

Wethouder Astrid Janssen krijgt als eerste het woord. En legt de gemeentelijke visie uit met betrekking tot het te ontwikkelen gebied Langs Spoor en Eem. Duurzaamheid, bereikbaarheid, woningbouw (want de woning-nood is hoog), binnenstedelijk, en bovendien verbindend. Wagenwerkplaats hoort van oudsher bij het Soesterkwartier, de bedoeling is dan ook dat het Soesterkwartier profijt krijgt van de ontwikkeling van/ op het terrein. En inspraak is dan ook heel belangrijk.

 

 

Het Masterplan Wagenwerkplaats is maar een onderdeel van de hele gemeentelijke visie “Langs Spoor en Eem”, en valt daarmee eigenlijk deel 1 te noemen. En ook deel 1 is weer in 3 stukken onder te verdelen: West, Midden en Oost. West zal als eerste bebouwt gaan worden, te denken valt daarbij aan onder andere de Soesterhof.

Deel 2 is het gebied langs het Spoor aan de andere kan van het Station in de richting van het Trapezium, en daar vandaan naar de Nieuwe Stad.

Deel 3 van de gemeeltelijke visie is de Kop van Isselt, maar daarvoor moet nog gezocht worden naar een andere locatie voor de ROVA. Ofwel; voor dat deel stroomt nog heel veel water door de Eem eer er iets gebouwd wordt, want verplaatsing is één ding, sanering van de grond een ander.

Joram van Otterloo (Imoss) vertelde dat de eerdere plannen niet of nauwelijks gewijzigd zijn, maar omdat er meer gebouwd moet worden zal er verdichting plaatsvinden. Verdichting staat in dit geval voor: minder laagbouw en meer gelaagde bouw, een ogenschijnlijk klein verschil. Wel blijft er ruimte voor groen. Parkeren moet op eigen terrein/ onder of boven bebouwing gerealiseerd gaan worden. Omdat de plannen toch best veel zijn en er weinig tijd was, werd het voor veel mensen een duizelingwekkend plan dat hier gepresenteerd werd.

Donderdag 14 maart, staan de plannen online. Mensen die op de hoogte gehouden willen worden van verdere ontwikkelingen hebben de mogelijkheid zich in te schrijven voor de nieuwsbrief: wagenwerkplaats@amersfoort.nl Reacties op de nu op tafel liggende plannen kunnen ingediend worden tot en met 31 maart a.s. via datzelfde email adres.

Na de presentatie kon men zich voegen bij een van de tafels met de uitgetekende plannen om daar te kijken hoe een en ander nu bedacht is en om vragen te stellen. De bewoners van Palmstraat, Hulststraat en Soesterweg hadden veel vragen over hoe hoog, hoe dichtbij en wat voor soort bebouwing. Verder waren er veel vragen over de ontsluiting/ bereikbaarheid van het nieuwe te bebouwen stuk van de wijk. Want zowel het Eemplein, de Soesterweg, Noordewierweg, als de Plataanstraat zijn nu al heel druk in de spitstijden. Hoe kunnen mensen met rollator of schoolgaande kinderen straks nog veilig oversteken? De verkeers-, en parkeerdruk die er in de wijk kan ontstaan, zeker nu ook het Noackterrein bebouwt gaat worden baart vele mensen in de wijk zorgen.

Wetend dat er voor verbetering van de Noordewierweg voorlopig geen geld is (heeft misschien iets met rotonde Nieuwe Poort/ Eemplein te maken waar 34 miljoen voor gepland staat).

Het streven van de gemeente is dat toekomstige bewoners van de Wagenwerkplaats zoveel mogelijk per fiets en trein/ OV bewegen, ofwel er wordt rekening gehouden met een minimaal aantal auto’s per huishouden.

Redactie note: Graag horen wij van de ondernemers/ winkeliers hoe ze tegen de plannen aankijken, zeker ook met het oog op de mogelijke “boulevard”. Bewoners zouden we willen vragen om vooral de plannen goed te bestuderen en eventuele opmerkingen, vragen, ideeën te mailen naar het hierboven genoemde mail adres.

Al is duidelijk dat er een grote behoefte is aan woningen, die bovendien duurzaam zijn en voorzien van zoveel mogelijke milieubewuste bewoners, er doemen in het Soesterkwartier wat spookbeelden op: vergunning-parkeren door de hele wijk, is er een van. Het “opgesloten worden” is een ander, en met betrekking tot bereikbaarheid, rijst de vraag op: komt de bus terug, ook op zondag?

Hoeveel fiets/loop doorgangen zijn er straks om oud en nieuw te verbinden? Wordt het een uitsluitend fiets-pad over het Wagenwerkplaats-terrein, of ook toegankelijk voor brommers? Wordt er ook gedacht aan een hondenuitlaatterrein? Of lopen die straks ook in de wijk? Is er nagedacht over met de auto komende visite, van de toekomstige bewoners? Of staan die auto’s straks ook bij ons voor de deur?

Is er een mogelijkheid om bezwaar te maken? Nee – behalve voorstellen om zaken te wijzigen, aan te geven waar u vindt dat dingen anders zouden kunnen en hopen dat er goed geluisterd/ gelezen wordt – niet. De redactie raadt u dan ook aan om de data voor Ronde ( 14 mei 2019 ) en de vaststelling van het bestemmingsplan ( 28 mei 2019 ) in de gaten te houden. Wanneer eenmaal bestemmingsplan is vastgesteld is er geen wijziging meer mogelijk, daarmee ook geen op of aanmerkingen. Kortom: neem u recht van spreken (inspraak in de voorstellen) nu het nog kan!

Een opvallend geheel is dat de Samenwerkplaats een vooruitstrevende rol is toebedacht.

Wij blijven de ontwikkelingen goed volgen. Want de goede bedoelingen van de wethouder, zijn geen toezegging (ooit was er een gezegde over goede bedoelingen…) Ook horen/ lezen wij graag van de inwoners van het Soesterkwartier die wel/  niet bij de avond aanwezig konden zijn, wat zij van de plannen vinden.

Heeft U redactionele opmerkingen,laat het ons weten op redactiesoesterkwartier@gmail.com

 

Verslag: Nel Groenendijk

Foto’s: Karel van Rooy