Donderdag 14 Maart, In de theaterzaal van de CliniClowns zijn ongeveer 50 mensen aanwezig om te horen hoe duurzaam, duurzame plannen zijn. Al waren er aanmerkelijk minder mensen dan de avond ervoor in het Oude Magazijn, het was toch een “volle bak”. Onder de aanwezigen bewoners, ondernemers, Imoss mederkers en ambtenaren, ook wethouder Astrid Janssen.

Voormalig Wethouder, Arriën Kruyt begon met een stuk geschiedenis waarvan velen nog niet wisten. Daarmee was de aandacht van het publiek verzekerd voor de rest van de avond.

Als tweede kwam Duurzaam Soesterkwartier aan het woord. Duurzaam Soesterkwartier is al jaren bezig met bedenken van oplossingen voor afval verwerking, duurzaam en energieneutraal bouwen, leven en wonen, duurzaam bewegen en verplaatsen, en hoe dat dat ingepast kan worden in het “nieuwe” leven. Met onder andere toekomstig beheer door bewoners.

Wat daar zoal voor nodig is, is enerzijds tijd om in het verleden aangerichte schade zoals opruimen van de vervuiling door voormalige Vetgasfabriek, geschat wordt 5 jaar daarvoor. Anderzijds de mensen die mee willen denken, doen en/of willen investeren.

Timo vertelde de plannen rondom de nieuw te bouwen Samenwerkplaats. Samenwerkplaats wil zodanig energie neutraal bouwen dat zij ook nog energieleverancier kunnen worden voor de monumentale gebouwen die niet geisoleerd mogen worden. Verder wil men praktisch aan de gang/ lobbyen om energie te koppelen en mensen meer samen te laten werken.

Het Groene Spoor werd vertegenwoordigt door Gijs. Duurzaamheidsvisie van het Groene Spoor is bestendig gemaakt tot 2050, al is het nog steeds geen statisch document. Voortschreidende inzichten worden meegenomen en verwerkt, er blijft dus groei in zitten. En juist de groei, en bloei wordt door hen zo nauwlettend in de gaten gehouden, ook iin de plannen aangaande de ontwikkeling van het nieuwe stuk van de wijk, de Wagenwerkplaats.

Want ook in het nieuw te bouwen deel wil men straks zoveel mogelijk groen, vogels, en veel andere kleine en grotere dieren. En ook daar wordt nu al gewerkt aan samen onderhouden van groen voorzieningen om de leefbaarheid goed uit te balanceren.

Na deze korte presentaties was het de beurt aan de NS (die echt nog steeds verbinding heeft met ProRail). De NS werd vertegenwoordigd door Daan Klaasse. NS is al jaren bezig met duurzaam transporteren, duurzaam bouwen en duurzaam hergebruiken (o.a. oude stationspanden). Waarom de stationspanden in Nederland aangepakt worden liet hij ook zien aan de hand van een powerpoint presentatie met oude en nieuwe stations. En niet alleen de stations maar ook de omgeving ervan moet toekomstbestendig aangepakt worden. Vandaar ook de fietsenstallingen bijvoorbeeld: onder de grond, of uit het directe zicht/ verdiept.

Waar NS ook al naar kijkt is in hoeverre er gebouwd kan worden boven de sporen, niet specifiek voor Amersfoort overigens. Maar wel bezig met vooruitkijken naar de veelal Centrale liggingen van Stations en bebouwingen die er al snel omheen komen te staan. Verdichting van steden is aan de ene kant een goed zaak om ook nog natuur over te kunen houden in het land. Tegelijkertijd blijft het zaak dat er goed naar toekomstige bewoners geluisterd wordt en ook in dat opzicht zal duurzaam bouwen ook inhouden: meer aan isolatie, ook van geluid.

Ook aan de kleinere stations wordt hard gewerkt om ook daar toiletten en watertaps te maken. De bedoeling is dat “straks” alle stations voorzien zijn van watertaps en toiletten.

Om NS 100% van groene stroom te voorzien is er al enige tijd geleden een windmolenpark aangekocht. Zonnepanelen op de daken van stations en andere NS gebouwen doen de rest.

Om te kijken hoeveel mensen kennis hebben over spoorweetjes werd er een quiz gedaan. Iedereen moest gaan staan (met uizondering van de Spoormedewerkers), steeds waren er twee antwoorden mogelijk. Bij het ene antwoord moest men de handen opsteken, bij het andere juist niet. Er waren er 3 over die stonden. De volgende vraag bleef er nog 1 over die stond. De “Last woman standing” ontving een 1ste klas NS-dagkaart. De twee anderen kregen een 2e klas NS-dagkaart. En voor zover bekend was dit bij geen van de deelnemers van te voren bekend, dus een leuke bijkomstigheid deze avond.

Hierna was er ruimte om vragen te stellen aan de verschillende aanwezigen. Vragen over onder andere de verbindingen met wijken, Station als Centrum, hoe dan nu er geen kerstmarkt, tentoonstellingen of andere festiviteiten in het station gehouden kunnen worden door de poortjes die zowieso file’s veroorzaken in de spits, en zeker niet doorloop bestendig zijn.

De vraag werdt gesteld aan Daan, die hem doorgaf aan het in de zaal aanwezige nieuwe “stations-opperhoofd”. Het erop dat hij voor de spreekwoordelijke leeuwen geworpen werd. Misschien toch de poortjes in de toekomst verplaatsen naar de perrons zodat dergelijke activiteiten weer kunnen plaatsvinden, werd er geopperd door een van de aanwezigen. De beste man kon niet anders als het meenemen, om er nog eens een paar goede nachten over te slapen. NS was destijds heel stellig over de plaatsting van de poortjes…..

Nadat nog een aantal vregen gesteld en beantwoord of meegenomen kregen de mensen die de verschillende presentaties gedaan hadden een bijzonder tasje met inhoud overhandigt van de Wethouder.

Na dit alles was het tijd voor een ontspannen “onderonsje” met een drankje, onder het genot van DJ Bernard van Gellekom.

Dergelijke momenten zijn vaak nuttig omdat er dan ook regelmatig dingen te horen zijn die men anders nog niet had gehoord.

De opmerking woensdagavond gemaakt over de parkeergarage is meegenomen naar de tekentafel en inmiddels verwerkt in het plan. De garage komt een verdieping onder de grond waarmee de hoogte ook een verdieping lager wordt. Hiermee werd wel duidelijk dat inspraak (voortschreidend inzicht) loont!

Verslag en alle foto’s: Nel Groenendijk