Temidden van alle hoogwaardigheidsbekleders die de openingsplechtigheid voor het Eemplein bijwoonden, voerde de SP woensdagochtend een ludieke actie tegen  ‘prestigeprojecten’ van de gemeente. Volgens de partij heeft de gemeente bij de bouw van het Eemhuis en Eemplein vele tientallen miljoenen over de balk gegooid. Dat staat in schril contrast tot de flinke bezuinigingen op welzijnswerk en de zorg die tegelijkertijd worden doorgevoerd.

Om aan te geven hoe verkwistend er met gemeenschapsgeld zou worden omgegaan, gooiden SP-ers chocolademunten over de balk.
SP-raadslid Ad Meijer was één van de actievoerders. Hij geeft aan dat het Eemplein en Eemhuis er door de Amersfoortse bestuurselite doorheen zijn gedrukt, zonder dat nut en noodzaak ervan waren aangetoond. ,,Aan de ene kant wordt er een flinke versobering doorgevoerd op het welzijnswerk en de dienstverlening bij de WMO. An de andere kant zijn er dit soort prestigeprojecten.” Meijer trekt de lijn door naar andere grote projecten die nog op stapel staan, zoals het zwembad aan de Hogeweg, de westelijk ontsluiting, het groene Beekdal en de Kersenbaan. Hij vindt het onbestaanbaar dat het college in deze ‘crisistijd’ weigert op deze projecten te bezuinigen terwijl volgens hem de economische noodzaak van deze projecten nog bij lange na niet vaststaat. Meijer vindt dat er ook de grote projecten flink moet worden bezuinigd. ,,De SP verzet zich tegen deze elitepolitiek die liever op zorg voor mensen bezuinigt, dan op projecten die bestuurders eer en glorie lijken te brengen. Voor deze vier grote prestigeprojecten wordt de komende jaren in de begroting 37,2 miljoen euro uitgegeven. Wij vinden dat er 15 miljoen euro op deze projecten moet worden bezuinigd.”

Bron: Stad Amersfoort, John Spijkerman