Nieuwbouw van het stadhuis op de Trapeziumlocatie – de braakliggende driehoek tussen het spoor, de Stadsring en de Piet Mondriaanlaan – is niet duurder dan de ‘duurzame renovatie’ die het college van B en W wil doorvoeren.

 

 

 

Dat stelt voorzitter directie Rob Jansen van Heilijgers Projectontwikkeling.Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond lichtte hij zijn plan toe. Heilijgers zou graag in opdracht van het college een integraal plan voor het stadhuisgebied verder uitwerken en in gesprek gaan met vastgoedeigenaren. ,,Dit is een unieke kans om breder naar het hele stadhuisgebied te kijken’’, zegt Jansen. Op zich vindt hij het niet gek dat de gemeente wil renoveren om het volume van de stadhuisorganisatie te kunnen inkrimpen, het nieuwe werken in te voeren en een duurzamer pand te krijgen. Maar de bijna 22 miljoen euro die de gemeente daarvoor wil uittrekken, kan beter worden aangewend voor nieuwbouw van een stadhuis en een nieuw theater De Flint op het Trapezium. Het nog braakliggende terrein is nu eigendom van Heilijgers, Heijmans en COD. Aanvankelijk was het de bedoeling dat er meer dan 60.000 m2 kantoorruimte zou komen. Voor een stadhuis en Flint zou zo’n 18.000 m2 nodig zijn. ,,Wij willen het Centraal Stadsgebied in beweging krijgen door het stadhuis te verplaatsen, de Flint daar ook bij te plaatsen en de looplijnen tussen Eemplein, stadhuis, het centrale winkelgebied en het station te verkorten en te verbeteren.’’ Jansen merkt op dat het stadhuisgebied nu een blokkade vormt tussen het Eemplein en de binnenstad. Door het stadhuisgebied als geheel aan te pakken, kan er een goede verbinding ontstaan met allerlei looplijnen en meer groen. Op de plek van het huidige stadhuis zou woningbouw kunnen komen. Ook kan er worden gekeken naar de poli aan de Hellestraat en het kantorenblok van de Amersfoortse Verzekeringen. Voor het terrein bij de huidige Flint kan een andere bestemming worden gezocht. Jansen stelt zich voor dat de verschillende onderdelen gefaseerd kunnen worden uitgevoerd. De Flint is ook in het plan opgenomen omdat het theater de komende jaren een renovatie nodig heeft. ,,Bovendien ligt het nu decentraal en wordt de parkeervoorziening slecht gebruikt. Op de nieuwe plek is het echt een publiekstrekker.’’  Een combinatie van stadhuis en theater kan leiden tot een combinatie van functies en is voordelig in de huisvestingskosten. De gemeente kan het stadhuis, dat er binnen drie jaar kan staan, huren. Volgens Jansen liggen de huisvestingslasten een miljoen euro per jaar lager dan de huidige 4,5 miljoen. ,,Met ons plan kun je leegstand  oplossen, zorgen voor een dynamischer en cultureler gebied en een betere koppeling tussen Eemplein en centraal winkelgebied bereiken.’’

Bron: Stad Amersfoort, John Spijkerman