Vanuit de Protestantse Gemeente Amersfoort is in samenwerking met de Raad van Kerken in Amersfoort afgelopen week het initiatief ontstaan voor de actie ‘LICHT VAN HOOP’  In deze weken zijn evenementen en feesten noodgedwongen afgezegd. Ook kerk- en Paasdiensten kunnen niet doorgaan. Mensen zijn meer op zichzelf teruggeworpen.

Daarom nodigen de samenwerkende kerken in Amersfoort iedereen uit om op zaterdagavond 11 april, de avond voor Pasen, een kaars aan te steken. Deze kaars kan als teken van hoop en saamhorigheid vanaf 20 uur bij de voordeur of in het venster geplaatst worden.

Hoop en bemoediging in de Paasnacht zijn niet exclusief voor kerkleden en christenen. Daarom nodigen we allen uit om een licht te ontsteken voor de mensen die door corona besmet zijn- of eenzaam zijn omdat ze geïsoleerd zijn. Samen, maar iedereen vanuit eigen intentie of geloofsovertuiging, kunnen we een licht zijn voor de stad, troostvol en krachtig in de nacht.

Ik wens jullie allen een gezond en een fijn Paasfeest

Hartelijke groet,
Jennie Harmelink