In het Soesterkwartier is het gebruikelijk het gehele gebied te benoemen als “tussen Eem en Spoor, aangevend een woonwijk met al zijn mogelijkheden en perspectieven en ontwikkelingen. Van Gemeentezijde is daar onderstaande variant aan toegevoegd.

Langs Eem en Spoor: nieuwe ‘kamer en suite’ van de stad

Met de ontwikkeling van het gebied langs de Eem en het spoor wil Amersfoort de komende tien jaar een uniek gebied toevoegen, grenzend aan de binnenstad. Een woon-werk-recreatieplek waar de ambities op het gebied van extra woningen, duurzaamheid en mobiliteit hun plek vinden.

Langs Eem en Spoor: nieuwe ‘kamer en suite’ van de stad

Langs Eem en Spoor bestaat uit vijf gebiedsdelen: Wagenwerkplaats, Trapezium, Eemplein, De Nieuwe Stad en Kop van Isselt. Het gebied vormt vanzelfsprekend een geheel waarbij samenhang én diversiteit belangrijk zijn. Het moet geen eenheidsworst worden. Denk dus aan diversiteit in hoog- en laagbouw, woon- en werksferen, levendige plinten, het benutten van de Eem-oever, het stimuleren van ontmoeting, nieuwe energieconcepten en schone mobiliteit.

Met de ontwikkeling van Langs Eem en Spoor ontstaat er een gebied dat aanvullend is op de binnenstad en ongeveer net zo groot: een ‘huiskamer en suite’. Een plan waarbij elk deelgebied een eigen ontwikkeltempo zal hebben en ook goed naar de aansluiting op het Soesterkwartier wordt gekeken. In die wijk biedt het bijvoorbeeld extra kansen voor scholen, winkels en andere voorzieningen.

De gemeenteraad buigt zich nog over het raadsvoorstel.

Woningbouw

Amersfoort wil de lange wachtlijsten voor woningzoekenden oplossen en zorgen dat ook inwoners met een kleinere portemonnee een woning kunnen kopen of huren. Ook in de toekomst. In totaal willen we hier daarom zo’n 3.000 woningen bouwen

Duurzaam

De ontwikkeling van het gebied maakt het mogelijk om nieuwe technieken voor duurzame energie toe te passen, bijvoorbeeld met het opwekken van biogas. Daarnaast kunnen we op deze schaal wijken creëren die energieleverend zijn. Daar kan bijvoorbeeld ook het Soesterkwartier profijt van hebben.

Voorzieningen

Het hele gebied ligt dichtbij de voorzieningen van het centrum en is goed ontsloten met bus en trein. Met deelvervoer op maat is dan minder ruimte nodig voor parkeren. De openbare ruimte die zo ontstaat, biedt kansen voor meer groen en sport en bewegen.

In gesprek met de stad

Wat er precies gaat gebeuren in de verschillende gebieden die ‘Langs Eem en Spoor’ vormen, moet nog worden uitgewerkt. Die plannen worden samen met de stad gemaakt. Per gebied wil de gemeente in gesprek met bewoners, betrokkenen en belanghebbenden. Aan de hand van die gesprekken komt voor elk gebied een voorstel waarin de inbreng is verwerkt.

Redactie: De betrokken Wethouders; Stegeman/ Janssen en Buijtelaar geven hier hun visie over de ontwikkelingen van “het nieuwe centrum”. Uitgaande van de plannen over woningbouw en de status van de “wagenwerkplaats” ligt het Soesterkwartier aardig ingeklemd. <“Natuurlijk”> helpt de Westelijke ontsluiting daarbij om de “staart”van het Soesterkwartier te ontlasten. De NS houd tot 2030 vast aan het gebruik van de opstelsporen en de stalling van materieel. De eerdere plannen voor 1220 woningen op het emplacement, liggen weliswaar in de kast, maar zijn niet vergeten. Benieuwd naar de invulling van het terrein van “de WAR” en “nieuwe Stad” en het “Trapezium” Er zal nog veel besproken worden. Te beginnen met het Bestemmingplan Wagenwerkplaats wat binnenkort 28 mei 2019 zijn beslag krijgt. Lees ook het Raadsvoorstel.

Karel van Rooy.