Op woensdag 13 maart en donderdag 14 maart vinden: ‘De dagen van de Wagenwerkplaats’ plaats. Tijdens deze dagen wil de gemeente Amersfoort gebruikers, omwonenden en andere belangstellenden bijpraten en met hen in gesprek gaan over de ontwikkelingen in het gebied.

De bijlage is deze week gepubliceerd in De Stad Amersfoort                             

circa 2005   202.?      Bron: artikel onderaan: “uit het archief” Is dit de toekomst van de Wagenwerkplaats?

Zie het prachtige panorama van de Wagenwerkplaats met ook een deel van het Soesterkwartier op de website van Imoss     https://imoss.nl/

Verder: https://imoss.nl/project/masterplan-wagenwerkplaats-amersfoort/ 

Meer: https://www.amersfoort.nl/project/gebiedsontwikkeling-wagenwerkplaats.htm

Zie ook: 

masterplan wagenwerkplaats nieuwe fase in het sleutelen aan de stad

door Joke Sickmann – 5 maart 2019

Naar verwachting zal de gemeenteraad in mei een nieuw besluit nemen over het masterplan van de Wagenwerkplaats. In dit artikel wordt de vraag gesteld in hoeverre en door wie er dan wel is nagedacht over de rol die de Wagenwerkplaats zou kunnen spelen in de toekomst van Amersfoort

Lees meer >>

donderdag 7 maart          19.30 uur BIJEENKOMST EEMLAND300 IN EEMNES (NATUURMONUMENTEN-PLATFORM EEMLAND300)

Donderdag 7 maart organiseert het Platform Eemland300 een bijeenkomst in De Hilt in Eemnes. Wij bespreken daar de gebiedsvisie Eemland zoals die door de verschillende werkgroepen van het Platform is opgesteld. Er hebben zich ruim 100 deelnemers aangemeld. Dat is een volle zaal, een mooi resultaat! Heeft u interesse, u kunt zich nog aanmelden.            www.eemland300.nl                                        

zaterdag 9 maart 11.00-16.00 uur  RARITEITEN KABINET WIJKMUSEUM SOESTERKWARTIER  Sint Bonifaciusstraat 61.

zondag  10 maart 14.00-16.00 uur SKELTEREN IN DE VERKEERSTUIN OP DE WAGENWERKPLAATS      

Berichten van De War Knopjesmuseum Open dag – 23 maart 2019

Een museum en een theater in het ruim van het schip , dat is het nieuwe onderkomen van het Knopjesmuseum. Het schip de Serendiep reist vanaf april langs verschillende steden en zet op 23 maart de deuren open voor iedereen die vast een kijkje wil komen nemen. Nieuwsgierig? Kom langs op 23 maart tussen 14:00 tot 22:00uur! Wil je vast een voorproefje van wat er zoal op het schip te doen is, kijk dan op www.serendiep.nl.

Lente in de WAR – 30 maart 2019 – 10:00-22:00 uur – in de hele WAR

Lente in de WAR is een jaarlijks lentefeest in De WAR. Er zijn lezingen, presentaties, eten en drinken, een zadenruilbeurs, verkoop en ruil van oude, lokale, zaadvaste en bijzondere zaden, knollen en stekjes, workshops voor kinderen en voor volwassenen, een film en veel meer. Lente in de WAR is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij het uitwisselen van zaden, pootgoed, stekjes en informatie over o.a lopende groene projecten wordt gecombineerd met discussie over politieke thema’s, praktische workshops, muziek en hopelijk zon.

Wil je meedoen met een presentatie, een workshop of een kraampje?
Dan kun je je opgeven bij diana@dewar.nl.                                   

Mededeling Indebuurt033

Zoals ieder jaar kunnen inwoners van het Soesterkwartier in de Informatiewinkel terecht voor hulp bij het invullen van de belastingaangifte over 2018. Wij hebben vanaf 4 maart tot en met eind april hiervoor speciale vrijwilligers klaarstaan. Ken je iemand die hulp kan gebruiken bij het doen van zijn of haar belastingaangifte, verwijs deze dan door naar de Informatiewinkel. Wij werken voor de belastingaangifte op afspraak. Bewoners kunnen van maandag tot en met donderdag van 9-13 uur binnenlopen om een afspraak te maken. Zij krijgen dan van ons de afspraak op papier en een overzicht van mee te nemen stukken mee en we checken of de DigiD-code nog werkt.  Drentsestraat 14  M: 06 – 45028383  www.indebuurt033.nl 

Herinnering!!!! Amersfoort is genomineerd voor BNG Bank erfgoedprijs

Degemeente die op de meest inspirerende manier met zijn erfgoed omgaat en een voorbeeld is voor andere gemeenten, ontvangt een bedrag van 25.000 euro. Daarnaast wordt een publieksprijs uitgereikt aan de gemeente die de meeste publieksstemmen krijgt. U wordt uitgenodigd om te stemmen!!!!!!

Tot en met 25 maart 2019 kunt u stemmen voor de publieksprijs.                                                                                      STEM OP AMERSFOORT

Uit het archief:  Habiforum, Nieuwsflits 58 – 2005 

Wagenwerkplaats Amersfoort: keer de verloedering
Direct achter het Centraal Station van Amersfoort ligt de Wagenwerkplaats. Het is een groot terrein (ruim 1500 bij 300 meter) met een aantal monumentale gebouwen. Die zijn prima geschikt om er kantoren in te vestigen, waarna er nog genoeg ruimte zou overblijven voor woningbouw en de aanleg van een park. Gek genoeg zijn het juist leegstand, verrommeling en zelfs sloop die het huidige beeld van de Wagenwerkplaats bepalen. De Werkgroep Wagenwerkplaats, onder voorzitterschap van buurtbewoner Joke Sickmann, wil het tij keren.

De geschiedenis van de Wagenwerkplaats gaat terug tot 1903. Het groot onderhoud van de NS-goederenwagons werd na de grote spoorstaking in Amsterdam verplaatst naar Amersfoort. De grote hoofdwerkplaats, het gebouw van de spuiterij en de ‘Verenfabriek’ herinneren nog aan deze oorspronkelijke functie van het gebied. De achtergelegen wijk – het huidige Soesterkwartier – is gebouwd voor de arbeiders van de Wagenwerkplaats. Historisch gezien zijn het Soesterkwartier en de Wagenwerkplaats dus nauw met elkaar verbonden. “En juist van die binding zie je nu weinig meer terug”, vertelt Joke Sickmann als we het terrein oplopen. “Vanaf het moment dat de Wagenwerkplaats in onbruik is geraakt is het terrein min of meer afgesloten.” Dat is goed te zien. Een opslagplaats voor containers, een aarden wal en een hek scheiden de woonwijk en de Wagenwerkplaats van elkaar. “Jammer”, vindt Joke, “want als dit terrein goed gebruikt wordt, kan dat een heel positieve invloed hebben op het Soesterkwartier.” Niet dat het daar nu verkeerd gaat, maar het kan altijd beter. “Kijk maar eens naar die kantoren bij het station. Als we nu niets doen, staan ze hier misschien over tien jaar ook. Terwijl er functies denkbaar zijn die meer recht doen aan dit terrein. Ontwikkel het bijvoorbeeld tot creatieve ‘broedplaats’. Dat zou ook de binding met het centrum versterken. En je kunt dan gebruik maken van de positieve kracht die in een wijk als het Soesterkwartier zit.”

Om dat te illustreren, wijst Joke op een aantal succesvolle initiatieven. “Kijk, hier heeft een architectenbureau een van de oude magazijnen opgeknapt en er zijn intrek genomen. En daar, in die mooi geverfde hal, zit Herik Rail. Dat is een bedrijf dat oude treinstellen laat opknappen en verhuurt. Daar achter in de voormalige laswerkplaats worden theatervoorstellingen gemaakt, en jongeren kunnen er ateliers huren. Dat gebeurt met financiële ondersteuning van de gemeente!” Ook de krakers, die nu in de hoofdwerkplaats wonen, bieden atelierruimtes aan. “Dat is allemaal nog wat ongepolijst, maar het zou heel mooi zijn als we ook hen een meer structurele plaats kunnen bieden. En nu maakt het hier tenminste een bewoonde indruk”, aldus Joke. Dat is geen verkeerde zaak. Want de leegstaande gebouwen zorgden voor een toename van ‘kleine criminaliteit’, zoals het ingooien van ruiten. En dat is weer ongunstig voor het aantrekken van nieuwe ‘pioniers’ in het gebied.

Het uitblijven van een meer structurele aanpak in dit gebied komt vooral door strenge milieueisen. Zo zullen veel kosten gemaakt moeten worden voor bodemsanering. En de treinen met chloor en lpg die dagelijks langskomen maken een functiewijziging in het bestemmingsplan moeilijk. Eigenaar NS Vastgoed heeft daarom alleen kortlopende huurcontracten afgegeven. Over een jaar of tien rijden de treinen met chloor en lpg mogelijk niet meer langs het gebied. “Maar zo lang kunnen we niet wachten”, zegt Joke Sickmann. “Tegen die tijd zullen de kantoren rondom het station weer meer ruimte nodig hebben. En kantoren alleen kunnen het gebied geen identiteit geven.”

Direct achter het station is al te zien wat ze bedoelt. In 2003 is daar de oude portierswoning gesloopt, felle protesten van omwonenden ten spijt. Nu ligt ter hoogte van die plek een grote parkeerplaats. De sloop van de portierswoning was aanleiding voor een groep betrokken personen uit Amersfoort om zich te gaan inzetten voor behoud en ontwikkeling van de Wagenwerkplaats. “De kracht van onze inspanningen is het feit dat wij niet werken vanuit eigenbelang. We streven ook niet naar behoud van de status quo, maar werken actief mee aan de ontwikkeling van de stad.” Dat heeft al tot succes geleid. Zo heeft de ‘Werkgroep Wagenwerkplaats’ ervoor gezorgd dat de sloop van de overige gebouwen op het terrein niet is doorgegaan. Nu staan deze gebouwen zelfs op de nominatie voor de monumentenlijst. Toch is dat niet voldoende om de verloedering te keren. Daarom komt de Werkgroep Wagenwerkplaats ook met concrete oplossingen. Zoals het burgerinitiatief, dat onlangs werd ingediend bij de gemeenteraad, en dat voorziet in de vestiging van een museumwerkplaats op deze plek. Het burgerinitiatief is gebaseerd op de bevindingen van zes studenten van Saxion Hogeschool, die onderzoek deden naar de gebruiksmogelijkheden van de Wagenwerkplaats.

Momenteel is het zaak om de verschillende partijen op één lijn te krijgen. Voor de gemeente zou de herinrichting van de Wagenwerkplaats een impuls op het gebied van cultuur kunnen betekenen. Dat is goed voor de profilering van de gemeente. NS Vastgoed heeft, wanneer gekozen wordt voor een integrale aanpak, een waardevol terrein in handen. Joke Sickmann is ervan overtuigd dat iedereen uiteindelijk zal inzien dat de Wagenwerkplaats zo’n integrale aanpak verdient. Daarvoor is het wel nodig ontmoetingsmomenten te creëren, en alle betrokkenen hun inbreng te laten leveren. Momenteel beraadt Habiforum zich op een rol als facilitator in dit proces. Joke Sickmann: “Het zou heel mooi zijn als we iets in beweging kunnen zetten. Als Habiforum een bijdrage kan leveren aan het betrekken van bestuurders èn buurtbewoners bij de ontwikkelingen op de Wagenwerkplaats is dat een heel mooi resultaat. Wat we nu nodig hebben is een duwtje in de rug, en daar kunnen we een onafhankelijke partij als Habiforum goed bij gebruiken.”

 Joke Sickmann..

Wagenwerkplaats dagen