Speeltuin Soesterkwartier 24 februari 2019, gisteren nog het “decor”voor de carnavalsvereniging de Meerschuimers met hun jaarlijkse Gezinsbal ( zie wijkwebsite), vandaag werd er nogmaals door bestuursleden van de Meerschuimers een bezoek gebracht.

Waarom zult U zich afvragen, komt er een delegatie van de carnavalsvereniging, tijdens de grote Bingo, op bezoek in , weliswaar. hun thuishaven.

Jaarlijks reikt de KV de Meerschuimers een “Jaarorde “uit aan personen of een organisatie die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt. De jaarorde bestaat uit een oorkonde en een ingelegde onderscheiding van de Meerschuimers.

Tijdens het gezinsbal op zaterdag, was men van de zijde van de Meerschuimers voornemens enige personen te vereren met deze als groep verkregen “jaarorde”. Daartoe was ook de stadsprins Joris 43 naar de speeltuin SK gekomen. Edoch bij het uitvoeren van de tot dan geheim gehouden “huldiging”bleek een der genomineerde niet aanwezig.

Goede raad was niet duur en proforma werden de vrijwilligers van Speeltuin Soesterkwartier in het zonnetje gezet voor hun buitengewone inzet gedurende het hele jaar voor al die activiteiten die plaats vinden in de Speeltuin. Iets wat zonder vrijwilligers een onmogelijke taak zou zijn. Een officiële uitreiking werd uiteraard voortgezet en Anita ter Wal nam namens het “team” de oorkonde in ontvangst. Maar wie ontbrak er nu.

Wel Manie ter Wal, was wel gevraagd aanwezig te zijn, maar was verhinderd. Tja en dan wordt het toch een keuze maken en die bleek simpel. Dan doen we de officiële uitreiking in bescheiden kring nogmaals. Dus tijdens de Bingo en onder toezicht van zo’n ( bescheiden)300 man, kwamen precies om 15.00 uur de bestuursleden van KV de Meerschuimers, wederom naar de Speeltuin.

Oorkonde behorende tot

De Jaarorde van “KV de Meerschuimers”

De Jaarorde wordt uitgereikt aan

Speeltuin Soesterkwartier

Voor de jarenlange buitengewone verdiensten

Die het heeft verricht voor

Carnavalsvereniging

De Meerschuimers

Opgemaakt in het Trekkersgat 23 februari 2019

Onderschreven namen

KV de Meerschuimers.

En dan wordt het toch een “officiële”2e gebeurtenis met Manie en Anita, die voor hun en het vrijwilligersteam worden geëerd met deze bovenstaande oorkonde. Voor Anita was daar dan ook nog een forse bos bloemen.

Een mooie oorkonde en geste om op deze wijze vrijwilligers te danken voor hun inzet. De 300 aanwezigen konden het zeker ook waarderen.

BINGO.

Verslag Karel van Rooy

Foto’s Ton Schimmel en Karel van Rooy.