Zaterdagmiddag 23 februari 2019, de zaal van de speeltuinvereniging “het Soesterkwartier” oftewel zoals de Meerschuimers hem hebben omgedoopt in de: “Leutbunker” begint al ruim voor twee uur vol te stromen. Mooi (soms vreemd) uitgedoste mensen komen de zaal binnen, vanmiddag staat op het programma het jaarlijkse gezinsbal waar de ouders en ook dit keer vooral de kinderen welkom zijn.

Om twee uur wordt de middag geopend en worden ook vooral de kinderen welkom geheten. Er zal een wedstrijd(je) worden gehouden voor de kinderen wie er het mooist uitgedost uitziet en het best de polonaise kan lopen waarna de muziek gestart wordt. In de loop van de middag zal ook stadsprins Joris de 43e zijn opwachting maken en zijn kritische blik richten op de verklede kinderen.

Rond drie uur komen er in een keer allemaal in een keer mensen van achter het gordijn op het podium naar beneden met rode hesjes aan en een muziekinstrument onder de arm. Gespeeld wordt er niet, ze lopen rechtdoor naar buiten staat er wat te gebeuren? Niet veel later zien we door de ramen de bekende paarse steken met de lange fazantenveren en kort daarna komen de mensen met de rode hesjes spelend het lijflied van de stadsprins ‘het Keistadlied’ binnen met daarachter de stadsprins en enkele van zijn adjudanten. Prins Edwin van de Meerschuimers verwelkomt de stadsprins waarna gelijk de polonaise ingezet wordt.

Helaas kon de stadsprins niet lang blijven vanwege zijn drukke programma maar vond gelukkig wel tijd om de mooi uitgedoste kinderen te ‘beoordelen’. Er werden drie groepen gemaakt, als eerste werden de 0 tot en met de 4 jarigen uitgenodigd om de polonaise te lopen, sommige al zelfstandig, de allerjongsten op de arm van papa of mama.
De uitslag werd genoteerd maar bleef nog even geheim…. de groep vanaf 5 tot en met de 8 jarigen kwam hierna aan de beurt ook hier werd de uitslag weer geheimzinnig op een stukje papier geschreven….. en tot slot de groep van af 9 jaar tot en met 12 jaar ook hier werd er weer even over de uitslag gediscussieerd en werd het ook op het zo belangrijke briefje geschreven…. Stadsprins Joris de 43e had het prima naar zijn zin en wilde nog graag even blijven maar helaas… volgens de ene adjudant had hij nog 2 minuten volgens zijn secretaris nog 3….. helaas veel tijd had hij niet meer.

De prettetters, die zich al tijdens de polonaise goed van hun taak hadden gekweten maakten zich op om de stadsprins onder de bekende klanken van het Keistadlied naar buiten te begeleiden. Hierna mochten alle kinderen een patatje met een snack gaan halen waarvan gretig gebruik van werd gemaakt, of door de kinderen of door hun ouders, maar ja met carnaval is iedereen toch een beetje kind nietwaar?

Om tien voor vier werd er opgeroepen of de ouders hun kinderen naar binnen wilden roepen voor de uitslag van de wedstrijd vanwege het uitzonderlijke mooie weer werd er ook volop van de speeltuin gebruik gemaakt.

Nadat de kinderen rond vier uur zich allemaal verzameld hadden werden de prijzen uitgereikt in elke groep maar liefst 4 prijzen, beschikbaar gesteld door verschillende sponsoren. dus veel blije gezichten, maar helaas ook wat teleurgestelde gezichten maar….. iedereen is een winnaar! Alle kinderen kregen een zakje snoep mee naar huis.

Na de prijsuitreiking stroomde de zaal al snel leeg, nog wat ouders die binnen bleven zitten om wat na te praten. De kinderen, genietend van het mooie weer, hun energie even de vrije loop lieten in de speeltuin om daarna moe richting huis te gaan.

K.V. de Meerschuimers kan terugkijken op een geslaagde middag!

Met dank aan al hun sponsoren, hun ‘huisband’ de Prettetters, clown/ballonkunstenaar siepolino en niet te vergeten  het onovertroffen ‘Barteam’ Anilique wat iedereen weer van een natje en een droogje voorzag!

Alaaf! Alaaf! Alaaf!

 

 

Verslag en foto’s: Ton Schimmel