Kom op zaterdag 26 en/of zondag 27 januari naar MeetKoppel 2019!

MeetKoppel wordt georganiseerd door deelnemers van ‘Meet je Stad!’, zogenaamde burgerwetenschappers (citizen scientists) die al vanaf 2015 de gevolgen van het veranderende klimaat in Amersfoort meten.

Niet alleen in Amersfoorters zijn burgerwetenschappers actief. Overal in het land en zelfs ver daarbuiten meten inwoners zaken als luchtkwaliteit, temperatuur (hittestress), vogelstand, bijenpopulatie, grondwaterstand en noem al die andere meetonderwerpen maar op.  Zaken, die het waard zijn om gemeten te worden omdat ze veelzeggend zijn voor de kwaliteit van je leefomgeving.

Tijdens MeetKoppel kunnen de meters en tellers, de sensorenbouwers en data-analisten, de locatiebedenkers én de telmethode-ontwerpers elkaar ontmoeten, bevragen én inspireren. Naast een veelzijdig programma is er lekker eten en drinken en zijn er allerlei voorzieningen om ook met elkaar aan de slag te gaan.

* Tammo ter Hark – demonstratie Meet je Stad
* Diana Wildschut – lezing LORA vleermuisdetector
* Ton Zijlstra – gebruik van open data voor eigen projecten
* Thomas Telkamp/Lacuna Space – Satteliet IOT toegang
* Harmen Zijp – Lezing ‘Method of madness’
* Prof. Jeroen van der Sluijs – Lezing Citizen Science and pollinator decline
* Robert Mureau – Gebruik van MeetJeStad data in wetenschappelijke publicaties
* Paul Brouwer – Meet je Sloot brainstorm
* Andries Lohmeijer – lezing alternatieve (weer) meet methodes
* Lisette Klok – lezing ‘meten van hete steden’
* Frans Kets – lezing Resultaten en analyse luchtmetingen in Leidschendam/Voorburg
* Egon Kastelijn – demonstratie water toevoegen aan je DataLake
* Bart van der Wolf SMAL Zeist – lezing ‘vuurwerk in Zeist, voorlopige uitkomsten luchtmetingen’
* RIVM – gesprek verbinden burgerinitiatieven samen milieu meten
* Manuel Hempel – lezing ‘the bugged bees’
* Biolab Amersfoort – DIY sensorlab
* Dobbelmannklooster Nijmegen – Regenwater klimaat adaptie project
* Ger Hanssen – lezing ‘fysieke temperatuur t.o.v. stralingstemperatuur
* Jan van ‘t Klooster – grondwater, verdroging en ecologie
* Karen Wins – workshop Meet je Stad & educatie
* Erik Broer – workshop Bat knowledge Carrier
* Show and tell demonstratie – Sensorsaloon
* Voor kinderen is er genoeg te ontdekken bij de DoeZo bus!

Wil jij ook ‘iets’ doen tijdens MeetKoppel?
Dat ‘iets’ kan van alles zijn: een lezing, een demonstratie, een vraagstuk voor bijvoorbeeld een brainstorm óf een onderwerp voor een zogenaamde hackathon, een werksessie om mét elkaar iets te ontwerpen of bouwen. Zie www.koppelting org. Op diezelfde website kun je jouw project ook toevoegen. Meer weten? Ziewww.koppelting.org of mail naar info@koppelting.org.

Adres: De WAR // Geldersestraat 6 // Amersfoort