Soesterkwartier 23 oktober 2017. Naar aanleiding van de melding via deze website, dat onze “jeugd”medewerker Sjaak Pols, per 1 januari 2018 geen contractverlenging zou krijgen, ontstond de nodige commotie. Zie http://www.soesterkwartier.info/39793

Het buurtnetwerk schaarde zich grotendeels achter de actie om Sjaak te behouden voor het werk wat hij doet.

Het absurde doet zich voor, dat Sjaak zich in het “gapende”gat heeft geworpen wat achter bleef na het vertrek, of ontslag van de in 2016 jeugd en jongerenwerkers. De cursussen en opleiding die hij noodzakelijkerwijs heeft doorlopen, op het gebied van de sociaal pedagogische problematiek van de jeugdhulpverlening. De activiteiten van de Kinderwijkraad Soesterkwartier en indirect in Lelystad. De nieuwe projecten die werden opgestart ten aan zien van jongeren. Het beheer van de RESET. De vele hernieuwde contacten en afspraken met andere instanties. Zijn dwaaltochten door de wijk/ Eemplein of Wagenwerkplaats om in contact te komen met “de jeugd”. Dit alles wordt mogelijk teniet gedaan op 1 januari 2018.

U Soesterkwartier reageerde massaal. 16000 x werd de website en het betrokken artikel gelezen. De uitgeschreven petitie werd maar liefst 2525 x geopend. 30 buurtnetwerk organisaties/ vertegenwoordigers onderschreven de actie, daarmee een equivalent van enige duizenden mensen van de achterban vertegenwoordigend .

Ook van politieke zijde werd er geïnformeerd en een landelijk dagblad deed navraag en zal hierover publiceren.

Op 23 oktober 2018, werd het gesprek aangegaan met onder meer de directeur van Welzin, van de combinatie indebuurt033.  Reden en doel, het behoud van Sjaak voor het jongerenwerk Soesterkwartier.  In het gesprek werd door Jan Herman Koller ( stichting west) en Karel van Rooy gemotiveerd aangegeven wat de betekenis was en is, van Sjaak. Feiten zijn aangedragen en omschrijvingen gegeven van de huidige status in het Soesterkwartier. Gewezen is op het feit, dat een eventuele “nieuwe”jongerenmedewerker, NIET de status zal hebben, die Sjaak nu heeft. In wezen weer onderaan de ladder begint met alle gevolgen van dien. Het opnieuw opbouwen van vertrouwen en het maken van een betrouwbaar netwerk, vergt jaren. De nu bestaande afspraken en in werking zijnde projecten, zullen voor niets zijn geweest.

Een nieuwe Kinderwijkraad 2018, zal er zoals het er nu voorstaat, niet komen.

Uit het gevoerde gesprek met Marco Bruggemans bleek, dat er alle begrip is voor hetgeen zich in het  Soesterkwartier afspeelt. Met dien verstande dat er in andere wijken ook wel het een en ander voordoet en dus geen uitzonderingspositie is. Omtrent de positie van Sjaak Pols, viel niet te discussiëren daar dit onder “personeel” behandeling viel. De ontstane situatie was er een tussen Welzin en Sjaak.

Beleidsmatig zijn er bij de inrichting van Indebuurt033/ ( Welzin/ Mee en B&A) afspraken gemaakt en gezien de zelfstandigheid van Welzin binnen de structuur, worden nu zaken bijgesteld. Dit conform de toen gemaakt afspraken. Dit gaat ten koste van meerdere medewerkers van Welzin.

Marco Bruggemans, betreurt de zaken, maar doet in casu Sjaak, geen toezeggingen, gezien het personeelsbeleid.

De door ons aangedragen feiten en voorgestelde oplossing zijn aangehoord. Een toezegging voor een oplossing werd niet gedaan.

Concluderend dat de lijn die Welzin volgt, een geprogrammeerde is en niet de praktijk volgt. Ons inziens is er wel begrip voor de “wijkse” situatie, maar past dit niet in  de vastgelegde afspraken met de gemeente.

Wij, ( vertegenwoordigd door de 16.000 lezers en onderkende 2525 petitie volgers) doen een uiterste poging het tij te keren. U wilt dit en de mening van zovelen toch niet negeren.

Stichting Amersfoort west;

Buurtnetwerken Soesterkwartier

Redactie Wijkwebsite

wg. Jan Herman Koller/ Karel van Rooy.