Het was een jaartje stil, rond de Kinderwijkraad Soesterkwartier. “Het” voorbeeld voor diverse steden, zoals Leeuwarden en Lelystad om ook een Kinderwijkraad in te stellen. Middels democratielessen op de basisscholen worden er heuse verkiezingen gehouden waarbij de kandidaten voor de Kinderwijkraad worden gevormd. En dit maal, samengesteld uit de 3 basisscholen. De Kubus/Magneet en ’t Anker.

Jolande Koelewijn en Sjaak Pols, zullen blij zijn dat Hedy Vermeer bereid is gevonden, de schouders weer onder de Kinderwijkraad te zetten. Oude thema’s zijn weer vernieuwd en er is zelfs een “Rap”gemaakt over hondenpoep.

Vandaag 16 november 2018, waren de leden van de Kinderwijkraad uitgenodigd om naar het stadhuis te komen. Een plechtige (Inauguratie)  zou hun te deel vallen. Notabelen en vooraanstaande mensen waren uitgenodigd en natuurlijk de ouders, familie etc.

Kort na 14.25 gaf een sliert fietsers aan, dat het Soesterkwartier wat leger werd. Kinderen/ouders en begeleiding. Stagiaire’s (wat later) werden al opgewacht in het stadhuis. De Raadzaal was , door een evenement morgen, aangepast. Rijen stoelen in caré vorm stond gereed.

Wethouder Astrid Janssen , die een drukke dag met het Soesterkwartier had, verwelkomde iedereen in de raadszaal. Na een plekje te hebben bemachtigd werd het officiële gedeelte gelijk gestart. Hekkensluiter die de zaal dichtdeed was Elbert Spek, onze gebiedsmanager. Hedy Vermeer, de nieuwe “boss”van de Kinderwijkraad, mocht uiteraard de spits afbijten met de openings speech. Een korte terugblik op “vergane”glorie en de neus naar de toekomst. Een deel van de oude Kinderwijkraad, aangevuld met nieuwe  leden, zaten gespannen op de voorste rij stoelen. Een woord van dank aan degene die dit mogelijk hadden gemaakt werd het woord gegeven aan Wethouder Janssen.

Het werd een geanimeerd gesprek tussen de kandidaten en de Wethouder. Of de Kinderwijkraad ook wist wat er hier in deze raadszaal allemaal gebeurde. Wel een uitleg over de politieke verhoudingen werd het niet. Wel, waar de Burgemeester normaliter zat. Waar de raadsleden plaats nemen en hoe een en ander is opgedeeld. De vraag van haar, of het een beetje bekend was, wat een wethouder deed, werd misschien uit voorzichtigheid, niet gelijk beantwoord. Astrid Janssen doorbrak de spanning door haar agenda van vandaag eens voor te lezen. En het merendeel was dat vandaag Soesterkwartier. Ook buurtje 83 krijgt vanmiddag bezoek van haar bij het plaatsen van handtekeningen voor een speelveld. De avond wordt ingeruimd voor het lezen van stukken. Druk druk druk dus.

Maar ach er was ook een kleine spontane verrassing. In haar uitleg over de raadsleden, meldde zij dat deze maandelijks een gezamenlijk etentje hebben. Of de Kinderwijkraad misschien wilde aanschuiven bij deze maaltijd. Een instemmend geluid was hoorbaar. Dus Elbert mag e.e.a gaan regelen met de scholen.

Een tweede spontane reactie kwam van de kandidaten zelf door met een aantal kids, de “RAP”te doen over hondenpoep. U vind de Youtube versie hier onderaan.

Dan toch het moment waar iedereen op wachtte, de installatie van de Kinderwijkraad. Een stapel certificaten wordt voor de Wethouder gelegd. Speciale pennen er naast.

Een mogelijke volgorde was er niet, de Wethouder riep telkens een der kandidaten naar voren en naast zich. Door gezamenlijk de handtekening te zetten op het certificaat, werd de kandidaat benoemd tot de Kinderwijkraad. Op deze wijze werden de 12 leden benoemd en gecertificeerd. Een heugelijk feit en een eer om deze plechtigheid zo mee te maken. Uiteraard werden de certificaten per persoon ook uitgereikt.

Felicitaties en trotse ouders mengde zich onder de zojuist benoemde “raad” Een moment voor koffie/thee/limonade en een gemeentelijk koekje was natuurlijk de volgende taak. Om na een korte pauze met ze,n allen naar de Speeltuin Rivierenwijk te vertrekken. Deze voor de gelegenheid geheel versierde Speeltuin ( clubgebouw) was omgetoverd tot het domein van de Kinderwijkraad. Tekeningen/plannen en onderwerpen waar men mee bezig is, hingen aan de ramen,muren en deuren.

Het logo van de Kinderwijkraad ( het oog) waar Hedy uren aan gewerkt heeft, was gevormd in een door haar gemaakte taart. Het symbool van deze groep zal lang ge-handhaaft blijven. Dat gold niet voor de taart, die was zo in kleine stukjes verdeeld. Tja en dan kan een toost niet uitblijven en werd het tijd om de (kinder) champagne te ontkurken. Dat laatste viel niet mee, maar het lukte toch om het geestverruimende  vocht aan te wenden voor de geweldig toost en nieuwe start van de Kinderwijkraad  Soesterkwartier.

Met dank aan allen die die mogelijk maakten.

Wij wensen de Kinderwijkraad Soesterkwartier heel veel succes en wijsheid toe voor 2018/2019.

De redactie.

Karel van Rooy.

Foto-verslag klik hier.