DSC_4559Afgelopen weken hebben de leerlingen van de groepen 6 en 7 van de basisschool de Magneet, Anker en de Kubus, democratielessen gevolgd en konden kinderen zich kandidaat stellen voor de  Kinderwijkraad Soesterkwartier.

En uiteraard zijn middels de benodigde verkiezingen op die scholen, de kandidaten gekozen.

Vervolgens hebben deze 15 kinderen van de verschillende scholen zich aangemeld voor de Kinderwijkraad.

Eveneens het voorgaande jaar, waren de onderwerpen waar de kinderen van de nieuwe wijkraad zich in vast zullen bijten, niet mals.

DSC_4441In de Centrale hal van de Kubus was een gehele wand  gebruikt om de doelstellingen van de nieuw te installeren wijkraad, aan te geven. Vele onderwerpen van vorig jaar blijken nog steeds actueel te zijn. Ook  de onderwerpen waar de Kinderwijkraad 2014 zich voor heeft ingezet en waarvoor actie is gevoerd, staan weer op de agenda. Zo staat de veiligheid van de Noordewierweg op een hoge notering. Waren hier geen afspraken met de Loco Burgemeester gemaakt in die tijd. Een petitie aangeboden. Wel de nieuwe Kinderwijkraad heeft het probleem duidelijk in kaart gebracht. Mede met de vele andere onderwerpen die in presentaties zijn vermeld.

De Kinderwijkraad 2015 zal worden begeleid door Jolande, Esther en Sjaak.

Op woensdag 18 februari was het dan zo ver en presenteerde  de Kinderwijkraad  zich  aan de kinderen en ouders van de groepen van de basisscholen, in  de Kubus.

DSC_4530Louis de la Combé, fractie- voorzitter PVDA , komt de kinderen van KWR officieel installeren voor de wijk Soesterkwartier.

Het aantal geplaatste stoelen in Care vorm, bleek onvoldoende om de belangstellende te herbergen. De hal zat vol met kinderen en ouders van de diverse basisscholen.

Uit al die scholen zijn middels lessen  in  democratie in totaal 15 kinderen, langs  hmmm  democratische weg gekozen.  Trots gezeten op de voorste rij van deze plechtigheid en wachtend op hetgeen zich zou gaan afspelen.

Voor de gelegenheid werden boven in de kubus, de lessen beëindigd en de lokalen open gezet. Hetgeen een stroom van nieuwsgierige kinderen teweeg bracht.

De geplaatste geluidsinstallatie was wel even nodig om het nerveuze volkje weer tot enige aandacht te manen, waarna het officiële gedeelte kon beginnen.

Allereerst nog even een onderonsje met de  Coördinator van de ABC organisatie Soesterkwartier Cora Poppe over voorgaande activiteiten in 2014.

DSC_4460Na de diverse korte toespraken, kreeg Esther van Zetten het woord. Zij net aangesteld als de nieuwe begeleidster van de Kinderwijkraad ( ondermeer), presenteerde  in rap tempo alle kandidaten van de Kinderwijkraad. In een korte verklaring mochten alle deelnemers zich even voorstellen. Dat het kort kon bleek wel. De meesten hanteerden hun naam en de school waarop ze zaten. Dat dit toch tot enige herkenning leidde bewees het luide gejuich  als er een favoriete deelnemer de microfoon even kreeg.

Maar waar men toch vooral naar uit keek, was het begeerde certificaat van de Kinderwijkraad 2015.

Louis de la Combé, fractie- voorzitter PVDA  was gekomen om de installatie te verheffen tot een zeer serieuze aangelegenheid.  Kijkend naar alle aantekeningen achter zich deed hij een poging om een aantal kandidaten kort te interviewen, dit mede met de opmerking dat hij dagelijks met een soort gelijke raad van doen had.. Het was inderdaad kort. Dus werd alras overgegaan tot het officieel benoemen van de raadsleden 2015.

DSC_4554En dit zijn ze dan” Tom ,Suki ,Jamita ,Rixt, Hannes, Pien, Naomi, Bente, Alisha, Maaike, Tristan, Rein, , Mimoum, Tara, Nouhaila, Lydia.

Een voor een werden zij door de Fractievoorzitter benoemd en kregen zij het felbegeerde certificaat in handen.

Zelf zo begerenswaardig dat een enkeling werd verzocht het nog even over te doen, zodat de fotograaf ook even de kans kreeg er een plaatje van de maken.

De nodige felicitaties zijn gegeven en door Jolande Koelewijn werd een afsluitende sessie gehouden.

Ook vanuit Amersfoort Zuid was er bezoek en aandacht ( Drs. Alie van der Wal ).voor hetgeen het Soesterkwartier met de Kinderwijkraad van zins was.

DSC_4488Ter afsluiting  ook de oprichting van het Kinder Persbureau Soesterkwartier aan de orde kwam en Uw verslaggever hiervan de nodige uitleg heeft gegeven. Met de nodige belangstelling werd dit voorstel met enthousiasme ontvangen.

Kinderwijkraad Soesterkwartier, Veel succes toegewenst.

 

Verslag en foto’s Karel van Rooy

fotoreportage.