Soesterkwartier 19 december 2017.

De Redactie van de Wijkwebsite Soesterkwartier

wenst alle lezers van onze website

hele fijne Kerstdagen

een veilig en gezellige oudejaarsviering

en een gelukkig/ voorspoedig

2018