18 december 2017,speeltuin Soesterkwartier. Het “dance-centre”maakt zich op voor de inmiddels legendarische uitvoering van het Hip Hop clubje, de SK Power Hoppers. 14 weken terug ontstaan uit het “niets”. Een initiatief van Anita ter Wal om “iets”te doen voor de kleinere jeugd, resulteerde in de oprichting van de Hip Hop groep. De “dans”studente  Chiara Hasper was bereid e.e.a. op zich te nemen.

Het werden bewogen weken. De groep groeide en slankte weer af. De meest enthousiaste kinderen bleven trouw. En een groep van 9 a 10 hoppertjes bleef stug repeteren. Een spanningsboog werd natuurlijk veroorzaakt door te melden dat het in te studeren “dance”stuk uiterst geheim was en menig kind, weigerde dan ook thuis te vertellen wat er werd ingestudeerd.

Een repetitieavond werd afgelast vanwege de weersomstandigheden.

Vanavond 18 december 2017, was de zaal, voorzien van lange tafels waarbij voor de kinderen allemaal iets lekkers was neergezet. Allen kregen een kerstmuts en een grote taart, met het opschrijft Sk Power Hoppers, was prominent aanwezig. Een prachtig gezicht die gedekte tafel. Rond 18.30 kwamen de deelnemertjes binnen, verrast door de aangeklede zaal.  Het duurde best wel lang voordat iedereen besefte, dat er nog even geoefend moest worden,voordat het “Grand”publiek binnen zou komen.

De laatste loodjes wegens altijd het zwaarst en na wat kleine hints en vermaningen, werd er plotseling een perfecte show neergezet. Reden om toch maar eens aan die tafel te gaan zitten. Anita verdeelde de punten taart, de kerstmutsen werden opgezet en presentjes voor de Dansjuf en fotograaf uitgedeeld. Een leuk gebaar.

Afgesproken was, dat de kinderen voor binnenkomst van opa’s oma’s, mamma’s en papa’s , broertjes en zusjes, zich zouden verstoppen. Bijna geruisloos waren ze dan ook verdwenen. Met name “bijna” geruisloos, want uit de catacombe van het “dance-centre” werd toch wel wat strijd gewoel waargenomen.

Nadat zich een groot aantal belangstellende had verzameld in de zaal, kwamen onze “artiesten”volleerd de “bühne”op. Zich op de juiste wijze presenteerden en op de eerste klanken van de muziek de ingestudeerde “geheime”hiphop dans ten uitvoer brachten. Het wisselen van zaalhelft en tempo versnelling, ging fantastisch . De halve cirkel werd goed uitgevoerd waarna er nog een kleine “demo”versie kwam van twee deelnemers. Om hierna de gelederen weer te sluiten en de afsluitende dans uit te voeren. Een geweldig optreden natuurlijk, wat onder luid applaus van alle bezoekers werd volbracht. Een enkele “thisue” moest worden aangewend vanwege het spontane “oogvocht”

Een bijzonderheid, jawel. Het spontane idee, de uitwerking, samenkomsten en repetitieavonden, hebben geleid tot een homogeen groepje kinderen. Buiten het dansen, is er iets geleerd, samenwerken en elkaar respecteren. En bovenal een enorme berg enthousiasme en gezelligheid.  Hulde Anita en Chiara .

De vraag, gesteld na dit optreden, of deze groep doorgaat. Het antwoord moge duidelijk zijn. Natuurlijk met het streven om in 2018 op het Eemplein een presentatie te geven.

Namens de Soesterkwartierse Power Hoppers, prettige feestdagen.

Verslag en foto’s Karel van Rooy.

Reportage klik hier