Soesterkwartier 22 december 2018. Een oude traditie in ere hersteld. Puntenburg hield een fantastisch kerstfeest voor hun bewoners met familie en aanhang. Een Diner Dansant in kerstsfeer bleek de bewoners ten deel te vallen.

{Wijkwebsite Karel van Rooy:23 december 2018, 00.50}

Al enige tijd, is het zoeken naar een juiste combinatie tussen bewonerscommissie en activiteitencommissie in Puntenburg. Het afgelopen jaar werden om organisatorische redenen wat minder “grote”activiteiten gehouden. Een wisseling van “restaurant”eigenaar zou in ieder geval zorgen voor, weer een bruisende vijverzaal.

Kerstmis 2018 gaat dan ook de boeken in als een prachtig “samen zijn” van bewoners met hun familie in de deze zaal. Vooraf hadden zo,n 140 mensen zich ingeschreven voor het “kerstdiner” waar de nieuwe “uitbater”Ron en zijn familie garant voor stonden. Het werd een groot festijn.

De kerstversieringen waren aangebracht en meerdere kerstbomen, geheel versiert maakten deel uit van de entourage. Alle tafels waren in de Vijverzaal benut en mooi gedekt. In de planning werd ook een “na”activiteit opgenomen, namelijk “live”muziek met gelegenheid tot dansen.

Van keukenzijde was de hele familie aanwezig om te assisteren bij deze toch wel unieke gelegenheid. En niet iedere dag wordt een 4 gangen menu voor zoveel mensen geserveerd. Dus alle hulp die mogelijk was, werd ingezet.

Ondanks dat in het programma was vermeld dat de aanvangstijd 17.30 uur was, waren er “enkele”bewoners vroeger gekomen, niet geheel overtuigd dat al die gedekte tafels ook bezet zouden worden en met nog maar weinig volk op de been, vertrokken deze weer. Het gevolg bleek later toen een gedekte tafel van 6 personen leeg bleef. Onderstaand heeft U dus gemist.

Voor de kerstmenu kaart wordt naar de bijbehorende foto verwezen. In ieder geval,was het 4 gangen menu met  aperitief een mooi succes. Geholpen door kinderen en kleinkinderen werden de diverse “gangen”uitgeserveerd. Soms moest een gedeelte van de zaal even wachten i.v.m. de capaciteit van de keuken, maar iedereen kreeg toch datgene wat op de menukaart stond.

Het aardige was vooral ook de muzikale omlijsting tijdens het diner, Zo daar waren de Puntenburg Accodiola sisters, die meermaals optraden met begeleiding van basgitaar, drums en gitaar.  Een grote verrassing was het optreden van een gospelkoor, waarvan moeder en dochter uit de keuken een voorname “zingende”rol speelden. De gasten genoten zichtbaar van deze voorstelling.

Al gaande de tijd, werden de diverse gerechten geserveerd. Rond de tijd van 20.00 uur werd uiteindelijk het diner afgesloten met koffie en bonbons . Gedurende deze hele “setting” bleven onze Accordiola’s en band  bekende kerstliederen spelen.

De waarderende woorden voor de organisatie en “last bud not  least” golden voor de restaurant eigenaar en complete familie die dit mogelijk hebben gemaakt.

Tja en daar waar muziek is, mag er ook gedanst worden. Na het wat schuiven van tafels werd de dansvloer weer zichtbaar en verscheen een eerste paar op de “vloer”. Duidelijk was dat een grote groep nog aan het nagenieten was ( of uitbuiken) en gezellig in groepjes bij elkaar zaten.

Toen het kerstrepertoire wat losser werd gehanteerd en er herkenbare “samba” deunen volgden, trad het dansgedeelte toch in werking. Men had het muzikaal zeker naar zijn zin en ook de drummer van deze gelegenheid’s band wilde wel even uit zijn drumstokken gaan. Een kortstondig maar heftig drumsolo was het gevolg. Leuk om deze spontaniteit te zien.

Ook van buitenaf kwamen er nog bezoekers, niet zijnde deelnemers van het diner die graag bij deze avond aanwezig wilden zijn.

Een late kerstavond zou het worden. (Te)vrede-n op aarde voor mensen van goede wil. Men kan terug zien op een geslaagd kerstdiner en kerstfeest voor de bewoners van Puntenburg.

Met dank aan al degene die hier aan meegewerkt hebben. De term gebruikend .”Puntenburg waardig”.

Karel van Rooy.

Foto,s Nel Groenendijk en Karel van Rooy.