De rechtbank Midden-Nederland oordeelde vandaag tijdens een kort geding dat de kap van 95 bomen bij bos Birkhoven door de gemeente Amersfoort mag plaatsvinden.

De Vereniging Behoud Bos Birkhoven en Bokkeduinen (VBBBB) stapte naar de rechter om de bomenkap voor de aanleg van de westelijke ontsluiting te voorkomen. De vereniging noemt de uitspraak ‘teleurstellend’. Volgens de rechter wordt de natuurwaarde van het bos en de leefomgeving van de dieren door de bomenkap niet aangetast. ,,Maar wij hebben sporen van vleermuizen, das, boommarter en bosuil waargenomen. In het rapport van de gemeente staat echter dat er geen bijzondere nesten zijn aangetroffen,” aldus betrokken SP-raadslid Rob Molenkamp. De bomen worden maandag gekapt.

De VBBBB had een aantal deskundigen op het gebied van natuurwaarde in bos Birkhoven meegenomen naar de zitting. Bestuurslid Karel van Rooy: ,,Zij weten alles over het gebied. Maar het is zelfs dan nog lastig om de zaak bij de rechter geschorst te krijgen. De vraag is: bedreig je de dieren direct of tast je hun leefgebied aan? In onze ogen is dat laatste absoluut het geval. De kap is onomkeerbaar en dat maakt het extra triest. De gemeente wil vanwege hun planning niet wachten met de kap van de bomen en extra onderzoek doen vanwege het broedseizoen en de rechter heeft dat meegenomen in zijn beslissing.”

Een van de aanwezige deskundigen tijdens de zitting was vleermuisdeskundige Zomer Bruin. ,,De rechter zegt dat er geen bedreiging is voor de natuurwaarde. Dat had in mijn ogen anders geformuleerd moeten worden. De dieren zullen niet direct doodgaan, maar het is wel een aantasting van het bos en hun leefomgeving. De bomen die kapt worden zijn oud, en daar moeten de spechten en de vleermuizen het van hebben. De plek waar gekapt wordt is de enige plek in het bos waar de rosse vleermuis zijn paringsroep doet. De boommarter en de das gebruikt dat gebied als oversteekgebied. We kunnen alleen maar hopen dat de maatregelen die nu nog door gemeente worden getroffen (verwijderen van het oude asfalt bij het parkeerterrein en het weghalen van de lantaarnpalen) zo goed mogelijk voor de dieren zal uitpakken.”

bron AD.

Noot redactie wijkwebsite: Enig verwantschap met het genoemde bestuurslid en ondergetekende van de redactie,is niet aanwezig en  berust op toeval.

De Gemeente spreekt over 95 bomen op en rond de parkeerplaats van het Bosbad. Blijkens opgave van een gemeentelijke politieke partij, betreft het ruim 300 bomen in eerste aanleg.

Karel van Rooy.