Zaterdag 25 Mei, Het is veel rustiger dan het was voorafgaand aan de vorige Fair. Auto’s en enorm veel fietsen in de omgeving gaven toen duidelijk te kennen: “Hier gaat iets gebeuren”. Nu waren was er een gastheer, die er o.a. voor zorgde dat ordentelijk geparkeerd zou worden op de daarvoor bestemde plaatsen. Daarnaast gaf hij ook al een korte toelichting. Zelf was hij een van de mensen van de groen voorziening op het landgoed van de Kapelboerderij, waar de Kapel een onderdeel van is.

Voor de ingang van het “fair” terrein, werd duidelijk dat er toch al wel een groep mensen was aan de hand van de geparkeerde fietsen. Een tafeltje met een inschrijfformulier voor de rondleiding werd geflankeerd door een van de familieleden, van Dam.

Elk uur zou een rondleiding gegeven worden voor maximaal 15 personen. De bijdrage voor de rondleiding was voor het goede doel, te weten: zorg en onderhoud aan het gebouw en het landgoed, zodat dit stukje erfgoed goed behouden kan blijven.

Het landgoed met daarop de Kapelboerderij die zo mooi verscholen ligt op het industrieterrein, kon ook nu regelmatig baden in het zonlicht.

Verschillende tafels, rekken en dozen stonden op het groene terrein uitgestald.

Kleding, oeroud-, en wat nieuwer tuingereedschap, speelgoed, en schilderijen, vormden maar een deel van de ’ter verkoop’ in gebrachte goederen.

Ook planten, zaden, jams en koek om de inwendige mens te bekoren.

Platen voor aan de muur of op de draaitafel, servies van koninklijk niveau (Royal Dalton), voorraadbussen van oude en nieuwe makelij, kortom heel divers op alle fronten.

Het bezoekersaantal was nu per ronde, zowel op het terrein als in de Kapel beter te doen. Nu was er tijd voor een praatje en/ of vragen, om te beantwoorden.

De rondleiding – of eigenlijk het bezoek aan de Kapel – is zeker voor herhaling vatbaar/ een aanrader voor een volgende keer. De Kapel werd in de 14e eeuw gebouwd voor mensen die onderweg waren tussen Soest en Amersfoort. Pas later werd er een boerderij aan vast gebouwd.

In die tijd dat alleen nog de Rooms Katholieke kerk bestond, van ver voor de kruisoorlog, en de versnippering van geloofsstromen. De immens grote houten borden aan de wand zijn gered uit een Utrechtse kerk en zijn nog de originele borden. Gered, voordat Napoleon en z’n mannen de brand erin zouden steken.

De mooie glas in loodramen, waren vroeger kleiner van formaat door de glasprijzen van weleer. Toch blijkt het oerdegelijk glas te zijn dat er al eeuwen zit.

De Kapel is tegenwoordig door de familie in gebruik als muziekkamer. En gezien het feit dat het glas er absoluut niet onder lijkt te lijden, werd er al gevraagd of men een optreden bij kon wonen. Die vraag bleef nu nog onbeantwoord…..

Buiten kon men behalve van de Fair, ook van het vele groen en de zingende vogels genieten. Bloemen, en insecten hebben het hier goed

Al was aan de drooggevallen sloot wel te zien hoe droog het alweer/ nog is. En dat terwijl de zomer nog moet beginnen.

Te genieten was er op diverse manieren, en waar de een koos voor een manier, koos een ander voor alle vormen van genieten.

Verslag en meer foto’s: Nel Groenendijk