Vandaag, op de Dag van de Duurzaamheid, bezochten vele inwoners de rioolwaterzuivering Amersfoort om kennis te maken met kunstmestkorrels uit afvalwater.

Om 10.00 uur werd de start gegeven door Heemraad Bert van Vreeswijk die graag de eerste kunstmestkorrels overhandigde aan Jan Wink, Peter Wiel en Guido van Beek, bestuursleden van de Vereniging Duurzaam Soesterkwartier.

“We zien dat veel inwoners enthousiast bezig zijn om duurzaamheid in te passen in de eigen leefomgeving, jullie zijn daar een goed voorbeeld van en door jullie enthousiasme trek je vele inwoners mee. Dit is belangrijk, want alleen samen kunnen we zorgen voor een veilige en gezonde toekomst, aldus Van Vreeswijk”

Waterschap Vallei en Veluwe werkt, samen met inwoners en partners mee aan de circulaire economie. Met het ombouwen van de rioolwaterzuiveringen tot energie- en grondstoffenfabrieken, worden grondstoffen op verschillende manieren teruggewonnen. In Apeldoorn en Amersfoort wordt fosfaat opgewerkt tot groene meststof (struviet) en in Ede worden voorbereidingen getroffen om  uit wc-papier Actief Kool te maken, een product waarmee medicijnresten uit afvalwater gezuiverd kunnen worden.

Waterschap Vallei en Veluwe ziet een dag als vandaag als een mooi moment om inwoners kennis te laten maken met circulair, uit rioolwater geproduceerde kunstmestkorrels.

Jan Wink

Duurzaam Soesterkwartier.

 

 

 

Met vriendelijke groet,
Yvonne Vlek
beleidsadviseur communicatie
Waterschap Vallei en Veluwe
Steenbokstraat 10 | Apeldoorn
Postbus 4142 | 7320 AC Apeldoorn
055-527 29 11

 

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk.

[Bericht is afgebroken]  Hele bericht weergeven

Bijlagen