Dinsdag 9 Oktober, De publieke tribune in de Raadzaal zit goed gevuld met onder andere veel “groenen”. De “groenen” zijn duidelijk herkenbaar aan de groen outfits, deels ook voorzien van fluffy attributen die voor “het pluizige” fauna leven ten teken staan. De voorzitter opent de Ronde en geeft het woord aan wethouder Buijtelaar.

De Wethouder neemt het hele proces vanaf het besluit een aantal jaren terug nog eens door. Hoe en wat precies de redenen zijn voor de kap van zoveel bomen is deze avond het “hot item”. Om uit te leggen hoe, wat en waarom er zoveel gekapt moet gaan worden is de heer Nijland aanwezig die dat even later aan de hand van een powerpoint presentatie uit mag leggen.

Voor deze Ronde was twee uur beschikbaar in tegenstelling tot het gebruikelijke uurtje. Even was er vanuit de raad de vraag of de presentatie niet te lang zou zijn waardoor er geen tijd voor vragen over zou blijven, want eerdere ervaringen…. Maar nee, zo werd verzekerd zolang nam de presentatie niet in beslag. En op die “verzekering” hoefde geen beroep gedaan te worden.

De heer Nijland had veelal in kleur aangegeven waar het onderscheid zat in NGE’s – wat staat voor Niet Geëxplodeerde Explosieven, K & L -kabels en leidingen en Archeologie. Overzichtelijk, rustig en duidelijk legde hij uit waarom bomen gekapt moesten worden voor die onderzoeken. In het geval van DierenPark Amersfoort gaat het vooral om de kap vanwege een aan te leggen parkeergarage maar de overige bomen hebben alles met de eerder genoemde drie zaken te maken.

Zowel de afbeeldingen als de presentatie waren duidelijk en goed te bevatten. Het maakt het aantal te kappen bomen niet minder. Ook het feit dat zo relatief “ver weg” herplant wordt maakt het gevoel “wat schieten wij daar mee op?”er niet minder op. Zo bleek ook – met terugkerende regelmaat – uit de geluiden vanaf de tribune.

Na de presentatie konden de raadsleden vragen stellen. Opmerkelijk was het te noemen dat kennelijk geen enkele burger spreektijd aangevraagd had, terwijl er toch zoveel vragen leken te zijn?!

Vraag: Is kappen nodig voor onderzoek? Onderzoeken kan toch ook met behoud van bomen en kleinere apparatuur die net zo secuur is?

Het maakt het zoeken lastiger, en minder gedetailleerd waardoor er zaken kunnen blijven liggen die later voor problemen kunnen zorgen. Bovendien kost het meer tijd, mankracht en daarmee meer geld op zowel de korte als de lange termijn.

Vraag: Als de bomen gekapt zijn, blijven de stobben – onderste deel stam en wortels – dan zitten of worden die ook weggehaald?

De stobben worden later weggehaald, maar niet door het bedrijf dat bomen kapt in verband met het risico op NGE’s.

Vraag: Hoeveel bomen moeten wegeghaald worden voor het fietspad, hoeveel voor de weg, hoeveel voor archeologisch onderzoek en hoeveel voor NGE’s? Is dat uitgesplitst?

Nee, behalve voor de parkeergarage van DierenPark Amersfoort is dat niet uitgesplitst. De kap gaat ook pas daadwerkelijk van start als duidelijk is dat alles binnen het budget blijft, inclusief de pot onvoorzien en dus pas na duidelijkheid van second opinion.

Vraag: Wat als er heel veel NGE’s gevonden worden, waardoor de kosten enorm dreigen op te lopen?

Daarvoor is er de post “onvoorzien”. Daarnaast is er nog een mogelijkheid om gebruik te maken van een rijksregeling voor dergelijke gevallen.

Vraag: Hoe zit het met de Fauna?

Er wordt vastgehouden aan het onderzoeksrapport Bureau van Waardenburg (2015).

Vraag: Hoe grondig is dat rapport van Bureau Waardenburg, want recent “eigen” onderzoek laat sporen van Dassen en boommarters zien in het gebied.

Rechter heeft bepaald dat het een gedegen onderzoek is.

Vraag: Waarom niet eerst detecteren naar NGE’s zowel in verband met kap, als in verband met kosten?

Dat zou vertraging opleveren met alle gevolgen voor zowel de flora en fauna, als het voor het kostenplaatje. De kans is zowieso dat 70% van de kosten van NGE’s gedekt worden. Alles wat nu uitloopt kost veel geld.

Voor de duidelijkheid nogmaals: Eerst is het wachten op de second opinion.

Waarom de second opinion achter gesloten deuren plaats vind?

Dat heeft alles te maken met afspraken die daarover door college en raad gemaakt zijn. (Een en ander heeft te maken met zaken die financiële en of economische schade toe kunnen brengen aan de stad.)

Hierna kwamen nog wat vragen over Monumentale bomen en Kabels en gas-, elektra leidingen in verband met de geplande noodzakelijke -, en of onderzoekskap. Duidelijk werd dat er geen monumentale bomen staan bij het Belgenmonument die gekapt zouden moeten worden. Op een vraag over gasleiding leggen anno 2018, kwam als antwoord dat men voorlopig nog niet van het gas af kan en er dus ook leidingen moeten zijn. Kabels en leidingen die niet nodig zijn in verband met de Rondweg/ Westelijke ontsluiting komen voor rekening van het nutsbedrijf.

Onder de bomen die gekapt moeten gaan worden zijn ook enkele dode bomen zo blijkt uit de eerder gemaakte Boom effect rapportage.

De onderzoekskap is bedoeld om risico’s te verminderen, waardoor zo min mogelijk kosten op kunnen lopen gaande weg het project. Al is het voor nu wachten op de second opinion welke van belang is om duidelijk te krijgen: “Go, or no go” gaat het door of niet. Het blijft dus voor alle partijen nog even dromen om nachtmerries hebben….

Verslag en foto’s: Nel Groenendijk