Senia brengt mensen bij elkaar die in groepsverband klassieke muziek willen beluisteren en bespreken. Op basis van een uitgebreide luisterwijzer worden de muziekstukken geanalyseerd en bespreken de deelnemers samen de discussievragen. Belangstellenden zijn welkom op donderdag 21 november om 15.30 uur in de Bibliotheek het Eemhuis.

Als je samen luistert gaat klassieke muziek pas écht leven. Binnenkort wil Senia in samenwerking met de Bibliotheek Eemland een luistergroep oprichten in Amersfoort (en omgeving). Wil je ook samen met anderen nóg meer genieten van klassieke muziek? Kom dan op donderdagmiddag 21 november naar de Bibliotheek het Eemhuis in Amersfoort. Daar organiseert Senia een informatiebijeenkomst over de oprichting van een luistergroep klassieke muziek.

Muziekluisterwijzer

Senia richt in het hele land luistergroepen op voor mensen die van klassieke muziek houden. De deelnemers bespreken in de regel om de zes weken een muziekstuk met behulp van een muziek-luisterwijzer, opgesteld door deskundigen. Hierin staan allerlei luistertips en achtergrondinformatie over het muziekstuk. In de muziek-luisterwijzer staan kort muziekfragmenten genoemd die te beluisteren zijn op Youtube.

Aanmelden kan via liesbeth.ram@senia.nl of info@senia.nl.