Langs Eem en Spoor

Deze eenvoudige nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en is geboren uit de behoefte om mededelingen te verspreiden over wat er gebeurt in Amersfoort tussen Spoor en Eem. (En soms ook over iets dat over de grens gaat.)

Schoon Soesterkwartier houdt weer een grote zwerfvuilactie, doe je mee?

A.s. zaterdag 9 november gaat dit mooie initiatief weer schoonmaken.

Vanaf 9.30 uur Schoon Soesterkwartier. Startpunt 50/50 Coffee Emmauskerk ..

Iedereen is welkom, jong en oud!
http://www.duurzaamsoesterkwartier.nl/index.php/projecten/schoon-soesterkwartier

Dinsdag 5 november zoals altijd is weer veel te doen in de gemeenteraad..                                                                                                               https://amersfoort.notubiz.nl/bijeenkomst/568841/De%20Raad%2005-11-2019

Het hoofdonderwerp is de gemeentelijke begroting 2020-2023. Wat betreft de Westelijke  Ontsluiting wordt er vanavond besloten of er geld vrijgemaakt kan worden voor een aanvullend budget Randstadspoor voor projectbudget Westelijke Ontsluiting. Meer over Birkhoven kunt u lezen op de website van VBBBB                                                                                                                                                                      https://www.vbbbb.org/

Dinsdag 5 november vergadering Kerngroep Groengordel 19.30 – 21.30 in Reset Plataanstraat 20

Deze vergadering is belegd voor actieve belangstellenden bij de Groengordel van het Soesterkwartier. Op de agenda staat o.a. (1) Afkoppelen regenwater van het dank van het Anker, hoe en hoezo, werkwijze hoe in samenwerking met de gemeente te komen tot een goed nieuw beheerplan van de Groengordel in de komende jaren. Andere praktische zaken betreffende de Groengordel en de Dollardstraat. Heeft interesse om ook eens langs te komen bij deze vergadering van de Kerngroep. U bent welkom.

WOENSDAG 6 NOVEMBER        Klimaatakkoord voor Amersfoort?

                                                           ‘T Tuynhuis, Lange Jan Hotel, Krankeledenstraat 22

20:00 – 21:00 uur

Wat betekent het klimaatakkoord precies en wat betekent dat voor Amersfoort? Op 6 november is er een korte presentatie in een informele setting, waarna er voldoende ruimte is voor vragen en opmerkingen.

Waarom nu? Omdat de VNG eind november een besluit neemt over de ondertekening van het klimaatakkoord. Dit is het moment om als Amersfoort ons standpunt richting de VNG te laten horen. Daarom geven wij in deze bijeenkomst graag een toelichting aan raadsleden, partners én geïnteresseerde bewoners over het klimaatakkoord om vervolgens hierover in gesprek te gaan.

Indien u aanwezig bent, dan kunt u dit per mail aangeven  via: m.kranenburg@amersfoort.nl

doelgroep: Iedereen (alle leeftijden)

www.destadsbron.nl

D66-fractievoorzitter Tyas Bijlholt staat nog steeds achter het raadsvoorstel om in De Kruiskamp 80 procent sociale woningbouw te bouwen in het project Park Weelde 3.
Dat vertelt hij onder meer in de maandelijkse podcast van RTV Utrecht, De Stad Amersfoort en De Stadsbron. Kees Hoogendijk van RTV Utrecht, Jeroen de Valk van De Stad Amersfoort en John Spijkerman van De Stadsbron spreken daarin over actuele politieke ontwikkelingen in Amersfoort. Speciale gast deze keer is D66 fractievoorzitter Tyas Bijlholt.

VIDEO & AUDIO

4 NOVPODCAST

Grensdokter op Lesbos 12                                             

door Adriaan van Es – 2 november 2019

Dit zijn de handen van Paul uit Burundi. Hij wilde wel zijn verhaal vertellen, maar een poging om zijn hoofd onherkenbaar te fotograferen lukte niet, en zijn handen zijn eigenlijk een goede verbeelding van zijn letterlijk grensoverschrijdende geschiedenis. Handen die geweld, marteling en angst afweren en die een welkom naar Europa willen ontvangen.

Politieke ruis 17 – Zwaar weer op komst

door John Spijkerman – 31 oktober 2019

Er dreigt financieel zwaar weer voor Amersfoort. De inkomsten zijn onvoldoende om de uitgaven te dekken. Nu nog worden met ‘incidenteel’ – eenmalig – geld en met geld uit de reserves gaten in de begroting gestopt, maar bij ongewijzigd beleid loopt het tekort op naar 16 miljoen in 2025 en dat terwijl de risico’s voor de gemeente toenemen met grote projecten als het nieuwe stadhuis en de westelijke ontsluiting. Om inkomsten en uitgaven weer in balans te krijgen, moet er voor de toekomst gekeken worden naar een versobering van de ambities van de coalitiepartijen en/of een verhoging van de inkomsten. Afgelopen dinsdagavond sprak de gemeenteraad over de begrotingsplannen waarbij vooral het tempo van de duurzaamheidsambities ter discussie stond.

Grensdokter op Lesbos 11

door Adriaan van Es – 31 oktober 2019

Stichting Bootvluchteling vroeg me of ik als vrijwilliger medisch werk zou willen doen in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos.

Als arts (ex-tropenarts, ex-huisarts) en als mensenrechtenactivist voelde ik daar wel voor. Het is daar immers de ‘grens van Europa’, waar vluchtelingen vastlopen op hun vluchtpoging naar Europa, mede dankzij de Turkije-deal.

Sixteen in the Sixties: een (on)bezorgde jeugd in Amersfoort

door addy schuurman – 29 oktober 2019

Peter Kerklingh, geboren en getogen Amersfoorter, heeft zijn jeugdherinneringen aan het papier toevertrouwd. Recent verscheen het resultaat: Sixteen in the Sixties. Een persoonlijk verhaal

www.destadsbron.nl

NIEUWSBERICHTEN OVER AMERSFOORT WEST verschijnt onregelmatig en is geboren uit de behoefte om mededelingen te verspreiden over wat er gebeurt in Amersfoort tussen Spoor en Eem. (En soms ook over iets dat over de grens gaat.) Deze brief wordt al sinds 2015 verzonden. Het is best mogelijk dat u geen interesseheeft of om andere redenen geen bericht wilt ontvangen. Stuur dan dit mailtje gewoon even terug. Dan verwijder ik uw adres. De verzameling adressen voor deze nieuwsbrief gebruik ik-als-particulier alleen om deze nieuwsbrief via bcc-adressering te verspreiden. Genoemde verzameling adressen gebruik ik niet voor andere doeleinden. Ik houd me aanbevolen voor uw tips om het nog beter te doen. Heeft u toepasselijk nieuws waarvan u vindt dat meer mensen dat zouden moeten weten? ik stuur het graag voor u door. 

Bij voorbaat dank voor reacties, met vriendelijke groet, Joke Sickmann

DE BRUG (LANGE VERSLAG)