Langs Eem en Spoor

Deze eenvoudige nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en is geboren uit de behoefte om mededelingen te verspreiden over wat er gebeurt in Amersfoort tussen Spoor en Eem. (En soms ook over iets dat over de grens gaat.)

Beste Soesterkwartierders,

Vorige week vrijdag (2 november) is er in het Wijkmuseum Soesterkwartier een lezing is gehouden over genealogie. Bij die gelegenheid ontvingen de bezoekers een uitnodiging om eens een kijkje te komen nemen in het Verenigingscentrum van de NGV (Nederlandse Vereniging voor Genealogie) in Bunnik. Die bijeenkomst is al op zaterdag 9 november, vandaar dat ik u dit Tussenbericht mail. Heeft u interesse voor genealogie? U bent vast en zeker welkom daar!

Zie ook het artikel in de Stadsbron (link naar dat artikel vindt u onderaan dit bericht) Wist u al dat men van plan is om een nieuw Stadhuis te bouwen op het braakliggende terrein bij de rotonde Amsterdamseweg ‘de Nieuwe Poort’?

UITNODIGING: BEGINNERSDAG GENEALOGIE

INFORMATIECENTRUM NGV, KOSTERIJLAND 3, 3981 AJ BUNNIK

DATUM: ZATERDAG 9 NOVEMBER 2019, 11:00 TOT 15:00 UUR

TOEGANG: VOOR ZOWEL LEDEN ALS NIET-LEDEN NA AANMELDING BIJ: voorzitter-utr@ngv.nl

De goed bekeken TV serie “Verborgen Verleden” waarin de stamboom van inmiddels vele bekende Ne­derlanders werd uitgeplozen leverde interessante en soms heel onverwachte uitkomsten op. Veel mensen krijgen daardoor interesse voor het in kaart brengen van hun eigen voorouders, maar zitten vaak met vragen hoe dit het beste aan te pakken.

De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een landelijke vereniging. Uitsluitend vrijwilligers zijn daarin rondom genealogie oftewel stamboomonderzoek actief. In het bijna 75-jarige bestaan is in de vereniging veel informatie en ook unieke documentatie verzameld. Deze kennis is gebundeld in het Informatiecentrum van de NGV in Bunnik. Met de activiteit en de vrijwilligers is de NGV in staat haar leden (en mensen die dat willen worden) ondersteuning te bieden bij hun onderzoek. Leden ontvan­gen het verenigingsblad met informatie en hebben toegang tot de website. Afdelingen organise­ren bij­eenkomsten en excursies, en er worden, afhankelijk van de behoefte, activiteiten verzorgd. Zoals een com­putermiddag, spreekuren, cursussen, lezingen en dergelijke.

Om een lang verhaal kort te maken: we organiseren op zaterdag 9 november 2019 voor mensen in de regio Utrecht, Amersfoort en omstreken, Gooiland en Amsterdam en omstreken een beginners­dag in Bun­nik. Dus een introductie om de deelnemers te informeren waar Abraham de genealo­gische mos­terd kan halen om met het eigen stamboomonderzoek te starten. Voor mensen die kort lid zijn en voor mensen die meer willen weten over het maken van je eigen stamboom.

Het programma omvat de introductie in de genealogie door een ervaren genealoog die op jonge leef­tijd startte en graag zijn kennis en ervaringen deelt met beginners. Daarnaast wordt aandacht ge­schon­ken aan de meest gebruikte computerprogramma’s door twee door de wol geverfde des­kun­digen op dit gebied en last but not least: “wat heeft de NGV te bieden”.

Organisatoren: NGV afdelingen Amersfoort en omstreken (Peter Dijs), Amsterdam en omstreken (Paul Moreau), Gooiland (Anne Schley) en Utrecht (Casper de Jong).

Voor vragen en aanmeldingen: voorzitter-utr@ngv.nl, telefoon: 030-2205749.

Geef bij uw aanmelding op als u geen gebruik wilt maken van de broodjeslunch die wij aanbieden.

Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. U ontvangt na aanmelding een be­ves­ti­ging met het programma.

PM

Ook op zaterdag 9 november:     Schoon Soesterkwartier. Startpunt 50/50 Coffee Emmauskerk .

Iedereen is welkom, jong en oud!
http://www.duurzaamsoesterkwartier.nl/index.php/projecten/schoon-soesterkwartier

Nieuwe kinderwijkraad

Zie het artikel over de nieuwe Kinderwijkraad: www.soesterkwartier.info

Stadhuisdiscussie 4 – Niet weg van dit stadhuis

door Joke Sickmann – 6 november 2019

Opiniestuk: Deze morgen word ik wakker met een verslagen gevoel. Ik realiseer mij dat het binnenkort afgelopen is. Nog een week en dan gaat de gemeenteraad het besluit nemen dat er elders in de stad een nieuw stadhuis wordt gebouwd. Het oude stadhuis wordt opgeheven, het gebouw zelf wacht een onzekere toekomst. Voor mij voelt dit besluit aan alsof iets wat je lief is wordt afgedankt. Ik sta daar niet alleen in. Het is een kwestie van gevoel.

NIEUWSBERICHTEN OVER AMERSFOORT WEST verschijnt onregelmatig en is geboren uit de behoefte om mededelingen te verspreiden over wat er gebeurt in Amersfoort tussen Spoor en Eem. (En soms ook over iets dat over de grens gaat.) Deze brief wordt al sinds 2015 verzonden. Het is best mogelijk dat u geen interesse heeft of om andere redenen geen bericht wilt ontvangen. Stuur dan dit mailtje gewoon even terug. Dan verwijder ik uw adres. De verzameling adressen voor deze nieuwsbrief gebruik ik-als-particulier alleen om deze nieuwsbrief via bcc-adressering te verspreiden. Genoemde verzameling adressen gebruik ik niet voor andere doeleinden. Ik houd me aanbevolen voor uw tips om het nog beter te doen. Heeft u toepasselijk nieuws waarvan u vindt dat meer mensen dat zouden moeten weten? ik stuur het graag voor u door. 

Bij voorbaat dank voor reacties, met vriendelijke groet, Joke Sickmann

 

DE BRUG (LANGE VERSLAG)