DSC_4609 (Custom)26 juni 2014, de dag van Royal HasKoning DHV inspiratiedag. Met zo,n 400 Royal HaskoningDHV mensen aan de slag in de wijk Soesterkwartier. Maar liefst 25 plekken in de wijk werden er zaken geregeld, veranderd en of opgeruimd, gewijzigd of hersteld. Een veelvoud van werkzaamheden.Als redactie ondoenlijk al die nijverige projecten in een middag te bezoeken. Een met name genoemd project is hieronder uitgelicht en beschreven.

Voorstellen tot het wijzigen van het plein voor de Emmauskerk. Wat vinden de mensen uit de wijk er van. Wat vinden kinderen wat er mogelijk beter kan, of veranderen. Een ieder zal zo zijn eigen gedachten hierover hebben gehad.  Rond 13.00 uur werd er aangevangen met de opbouw van de “stand” voor de kerk. STIP opende net zijn deuren waar tevreden berichten vandaan kwamen over de aanloop sinds de opening.

Wat betreft de inrichting van het plein en omgeving konden passanten hier middels plattegrondjes, wijzigingen tekenen in de infrastructuur. En/ of aangeven wat er anders zou kunnen. In de loop der middag waren er al redelijk veel ideeën op de tafel neergelegd. Of op grote doorzichtige vellen papier je eigen ontwerp maken van de omgeving. Alle gedane voorstellen werden nauwkeurig genoteerd en in de “stand”opgehangen.

Later die middag kwam er ook kinderen van basisscholen op bezoek. Verrassend hoe deze tegen de structuur van het huidige plein aan keken.

Casper ( 9 jaar) was heel stellig. Die containers aan de zijkant van de weg  waar flessen, kleding en andere zooi in gegooid moet worden, kunnen wat hem betreft wel onder de grond. Lelijk en smerige dingen vond hij. Verder zou het wel wenselijk zijn om de winkels verder te spreiden op de Noordewierweg. Nu zat het op een kluitje bij elkaar. Dat er meer oversteekplaatsen met stoplichten nodig zijn, was  een noodzaak. De Noordewierweg autoluw maken was zijn devies. De bus mocht wel blijven rijden.  Dat er wel wat aan speelattributen op het plein voor kinderen kon komen, zou ook wel prettig zijn.

Door menigeen werd een kaartje ingetekend hoe de Noordewierweg en het kerkplein verbeterd zou kunnen worden.

CSC_4657 (Custom)Voor de aanwezige kinderen was er nog een taak weggelegd. Niet alleen de tekeningen maken en voorstellen doen. Want tegen de klok van 16.00 uur schoof de Wethouder van zorg, wonen en wijkvoorzieningen, Mevrouw Fleur Imming aan. Ze luisterde aandachtig naar de voorstellen die de kinderen naar voren brachten. Daarnaar gevraagd gaf ze aan, ook niet al de 25 projecten te kunnen bezoeken, daar de tijd daar te kort voor was. Ze zou nog 3 andere projecten bezoeken om haar belangstelling voor de werkzaamheden van de vrijwilligers te ondersteunen.

Ook de huidige gebruikers van het kerkplein hadden hun inbreng. Martin Binnendijk van de Emmauskerk vertelde over de parkeerproblematiek bij de kerk en de uitbater van de jaarlijks terugkerende oliebollenkraam had weer en ander probleem. De kast met stroomvoorziening voor zijn oliebollenkraam was recent precies voor de deur van STIP geplaatst. Begrijpelijkerwijs staat die kast in de weg en in de looproute van STIP. Kennelijk was er een probleem over het opnieuw verplaatsen van die stroomkast (foto). Maar dan in de financiële zin van het probleem.

Van de zijde van de organisatie werd nog eens aan de aanwezige uitgelegd wat de bedoeling was van deze middag, wijzend op de gemaakte ontwerpen van bezoekers.

De komende tijd zal men een inventarisatie doen over al de ingediende tekeningen / schetsen en voorstellen.

Aan alle vrijwilligers van deze dag, werd aan het eind van de middag op de Wagenwerkplaats bij het Ketelhuis/ Verkeerstuin eten en drinken aangeboden ter afsluiting.

Verslag en foto’s Karel van Rooy

DSC_4617 (Custom)Een foto impressie vindt U hier.