Zoals u mogelijk weet, ondersteunt de gemeente Amersfoort potentiële vernieuwers met het ontwikkeltraject Duurzame Uitdaging en met het Toekomstfonds voor Duurzame Ontwikkeling. Het Toekomstfonds is weer geopend per 14 januari. Tot 1 april 2019 kunnen start-ups, ondernemers, instellingen en bewonerscollectieven hier een aanvraag indienen voor cofinanciering van hun duurzame plan. Op dinsdagmiddag 19 februari kunnen zij hun plan toetsen aan de voorwaarden. Daarnaast helpt de gemeente start-ups en andere ondernemers om hun idee voor een duurzaam product of dienst verder uit te werken tot een realistische business case. Dit doen we met het ontwikkeltraject de Duurzame Uitdaging.

Hieronder vindt u meer informatie over het Toekomstfonds én over de Duurzame Uitdaging. We hebben deze informatie al breed gedeeld via onze website, social media en andere kanalen en sturen het nu met deze mail nog naar ondernemersnetwerken, bewonerscollectieven en andere netwerken in Amersfoort. Fijn als u dit wilt delen binnen uw netwerk en/of op uw website wilt plaatsen.

Met vriendelijke groet,

Team Duurzame Stad 

Hulp of subsidie nodig bij uw duurzame plan?

De gemeente Amersfoort ondersteunt potentiële vernieuwers op twee manieren: met het ontwikkeltraject Duurzame Uitdaging en met het Toekomstfonds voor Duurzame Ontwikkeling. 

Van idee naar business case

Wilt u een nieuw product of nieuwe dienst ontwikkelen waarmee u bijdraagt aan de circulaire economie of aan de CO2-vermindering van de stad Amersfoort? Uw idee uitwerken tot een realistische business case? En inzicht krijgen in financieringsmogelijkheden? De gemeente nodigt start-ups en andere ondernemers die daar hulp bij kunnen gebruiken, uit om mee te doen aan de Duurzame Uitdaging Amersfoort. U volgt dan op 7 en 21 maart de workshop Business Model Canvas en pitchtraining. Ook doet u op 11 april mee aan een pitchavond voor een professionele jury. Deelname aan het traject is gratis. Aanmelden kan tot 22 februari. Er is plaats voor maximaal tien projecten. Meer weten? Kijk op www.duurzameuitdaging.nl.

Co-financiering voor duurzame en vernieuwende ideeën

Tot 1 april 2019 kunnen bewonerscollectieven, start-ups en andere ondernemers of instellingen weer een aanvraag doen bij het Toekomstfonds voor Duurzame Ontwikkeling van de gemeente Amersfoort. Deze subsidieregeling is er voor de uitvoering van duurzame en vernieuwende ideeën in Amersfoort. De afgelopen jaren hebben ruim 20 initiatiefnemers hier een financiële bijdrage uit gekregen. Informatie en de voorwaarden staan op www.amersfoort.nl/toekomstfonds.

Wilt u uw plan toetsen aan de voorwaarden? Hiervoor organiseert de gemeente op dinsdagmiddag 19 februari vanaf 15.30 uur de werkbijeenkomst Toekomstfonds. Hier krijgt u informatie over o.a. financiering, opschaling, kennisdeling en praktische zaken. U kunt zich tot 15 februari voor deze middag aanmelden via duurzamestad@amersfoort.nl.