Soesterkwartier 12 augustus 2017. Wat hoopvol begon met zeer enthousiaste mede scholieren, begaan met het lot van Howick en Lily, schijnt het doek te zijn gevallen.

Nogmaals gaan we de straat op. Laten zien dat dit een verkeerde beslissing is. Loop mee, laat je betrokkenheid met de moeder en kinderen zien.

OPROEP

 

Groot hart voor Howick & Lili, loop je mee met de hartentocht?

Zondag 13 augustus,
start 17.15 bij basisschool ’t Anker
eindpunt 18.00 uur op de Hof

Lili & Howick, twee Amersfoortse kinderen, worden met uitzetting bedreigd. Je hebt hier misschien al iets over gezien in de media. De twee  zijn al negen jaar in Nederland. En als er niks gebeurt, zitten ze maandag in het vliegtuig naar Armenië:: een land waar ze nooit geweest zijn en waar hun moeder niet vandaan komt.

Een groepje verontruste ouders, van de school van de kinderen, heeft zaterdag nogmaals de handen ineengeslagen om het lot van de kinderen onder de aandacht te brengen en het tweetal een hart onder de riem te steken.

Op zondag 13 augustus om 17.15 uur vertrekken zij samen met hun kinderen voor een hartentocht, vanaf basisschool ’t Anker aan de Dollardstraat. Het idee is dat iedereen een hart of een hartje bij zich draagt, in welke vorm en van welk materiaal dan ook…om te laten zien dat we Howick en Lili een warm hart toedragen.

Loop je mee? De hartentocht begint om 17.15 uur bij ’t Anker, gaat via de Dollardstraat, de Drentsestraat, de Amsterdamseweg, het Eemplein, de Kleine Spui en  het Havik naar de Hof. Je kunt ook ergens halverwege de route aansluiten. Het eindpunt is om 17.45 uur bij de Joriskerk. Samen hopen we een zee  van harten te vormen op de Hof. Neem jezelf een hartje mee? De Anker-ouders zullen ook een aantal harten extra meenemen.

Meer achtergrondinformatie vind je op de site van Defence fot Children

Het lot van Howick & Lili ligt in handen van staatssecretaris Klaas Dijkhoff. Hopelijk toont hij ook een groot hart voor Howick & Lili.

Wat is er allemaal gedaan:

De verzoeken/ brieven/ mails/ Facebook oproepen/ twitter berichten en persoonlijke boodschappen aan de Burgemeester en College, zijn zonder resultaat. Het medeleven is er, de wil om iets te doen ontbreekt. De tocht naar Den Haag om een petitie aan te bieden was, gezellig en beladen. Bij terugkeer uit Den Haag, bleek dat de spoed rechtzaak aangespannen door de moeder, verloren was. Zij zal in ieder geval maandag naar Armenië worden uitgezet. De kinderen zitten nu nog op een veilige plek, wordt ons gemeld. Of deze zich zullen voegen bij hun moeder is ons niet bekend.

Er is veel gedaan, hard gewerkt door diverse Soesterkwartierders. Defence For Children is al weken bezig om deze uitzetting te voorkomen. Tot nu toe zonder resultaat. Laat je hard spreken en loop mee.

Om te laten zien, dat beide kinderen terdege waren opgenomen in het Soesterkwartier, onderstaand een foto compilatie van activiteiten

Foto Impressie.

 

Karel van Rooy.

Persbericht Defence For Children.

Spoedactie voor met uitzetting bedreigde Howick en Lili 
 
Zondag 13 augustus 2017 organiseren klasgenoten, vrienden, ouders, kerkgenoten en andere betrokkenen een actie in een ultieme poging om op het laatste moment de uitzetting van Howick (12) en Lili (11) te voorkomen. Zij willen Howick, Lili en hun moeder niet kwijtraken. De actie wordt ondersteund door kinderrechtenorganisatie Defence for Children. 
 
Alle aanwezigen hebben een hartje bij zich, in welke vorm dan ook, om te laten zien dat ze Howick en Lili een warm hart toedragen. De aanwezigen verzoeken staatssecretaris Dijkhoff om zijn discretionaire bevoegdheid te gebruiken en het gezin een verblijfsvergunning te verlenen. De twee kinderen en hun moeder dreigen aanstaande maandag, na een verblijf van 9 jaar in Nederland, te worden uitgezet naar Armenië. Een land waar de kinderen nog nooit zijn geweest. 
Wat: Hartentocht
Start: Basisschool ’t Anker, Dollarstraat 123 in Amersfoort begintijd 17.15
Route: De Hartentocht gaat via de Dollardstraat, de Drentsestraat, de Amsterdamseweg, het Eemplein, de Kleine Spui en het Havik naar de Hof. Het eindpunt is om 17.45 uur bij de Joriskerk.