Wijkmuseum 3 november 2017. In het kader van de tentoonstelling over “het leven”van begin tot het einde, zijn er diverse trajecten dit jaar aan bod geweest.

Zo was het begin uiteraard de geboorte en de wijze van kraamzorg in de vorige eeuw. Het consultatiebureau en het  Rode Kruis zijn aan de orde geweest. En gaande het jaar werden de onderwerpen ook breder uitgemeten. De huisarts en Apotheker gaven lezingen. De ouderenzorg kwam aan bod en uiteindelijk zal het leven ook een einde kennen.

Reden om het tentoonstellingsjaar bijna af te sluiten met een lezing over de laatste plek waar men verblijft voordat men deze wereld verlaat. De Hospice, kan een keuze zijn om dat laatste stukje te volbrengen. Een presentatie in het Wijkmuseum door Hospice Kajan uit Hilversum, door Carolien.

Tegen 16.00 uur werd de presentatie gestart. Opmerkelijke verhalen zoals dat vroeger ging, zoals Caroline vertelde. Een van de eerste bewoners van de Hospice bracht zijn eigen tafel en stoel mee, zette zijn eigen asbak er op en draaide een shaggie. Onder het motto, dat hebben ze hierboven niet.

Een Marokkaanse man, waarvan je een ander eetgedrag verwachte, vroeg echter als laatste een krentenbol met kaas.

Vrijwilligers zijn onderverdeeld in “zorg”, Gastvrouw, keukenprinsessen, tuin. boodschappendames, pedicure en  kapster.

Cursussen die vrijwilligers  onder meer volgen zijn  hand en voetmassage.

De kosten zijn 30.00 euro per dag en zo nodig schieten de vrienden van de Hospice te hulp. Vaak is er livemuziek in de huiskamer. Lavina Meijer, harpiste treed onder meer vaak op.

In Amersfoort is ook een Hospice, Domé maar gerelateerd aan een religieuze inslag waardoor euthanasie weer een probleem is. Het tehuis in Hilversum is wat dat betreft neutraal.

In het Palliatieve zorg aspect wordt veel aandacht besteed aan de eindfase. Gesprekken met betrokken en de voorbereiding van Palliatieve Sedatie worden aangewend bij uitzichtloosheid en ondraaglijke pijn.

De vraag werd gesteld, wie en hoe men in aanmerking kwam voor een plek in het Hospice . Het antwoord is breed. Eigenlijk iedereen die betrokken is bij de laatste fase kan van invloed zijn op plaatsing. De huisarts, wijkverpleging, familie maar ook degene waar het omgaat zelf. Ook aan nazorg wordt veel aandacht gegeven.

Een enkele keer, komt het voor dat een bewoner, zich verbeterd en een opleving heeft in zijn gezondheid. Plaatsing in een verzorgingshuis is dan het gevolg. Emotioneel voor alle partijen een moeilijke tijd.

Het Hospice in Hilversum heeft 7 geheel ingerichte kamers. Normaliter wordt een kamer voor 3 maanden “gehuurd”. De gegeven tijd, aldaar is meestal korter, maar het komt voor dat de levensduur langer duurt.

Nadat iemand is overleden, zijn er vaste rituelen om samen met familie de uitgeleide te doen plaatsvinden.

Dit is ook de doelstelling van de Hospice, een menswaardig afscheid.

Verslag Nel Groenendijk

Dia presentatie.

Quot:

Over ons

Hospice Kajan is een high-care hospice, met een vast team van gespecialiseerde verpleegkundigen. Dit team zet zich 24 uur per dag met volle overtuiging in om de kwaliteit van leven in de laatste levensfase voor alle betrokkenen zo hoog mogelijk te laten zijn. Naast de zorg voor lichamelijke ongemakken is er veel ruimte en aandacht voor de psyche, de emoties en de sociale context van de bewoners.

Ruimte voor wat écht belangrijk is

Het hospice geeft de bewoners de vrijheid en ruimte waaraan zij behoefte hebben. Respect is het uitgangspunt. Speciaal opgeleide vrijwilligers helpen mee in de zorg. Dit houdt in dat zij de zorgverleners ondersteunen, bewoners helpen met het eten, praten en vooral veel en goed luisteren. Steun en begeleiding die elders in de gezondheidszorg soms in de verdrukking komt, die bieden wij.

Samenwerking

Hospice Kajan is lid van de Associatie Hospicezorg Nederland en van het Netwerk Palliatieve Zorg Gooi- en Vechstreek. In dit netwerk werken allerlei organisaties samen om de palliatieve zorg zo goed mogelijk te organiseren. Kwaliteitsinstituut Stichting Perspekt heeft ons het ‘Keurmerk Palliatieve Zorg’ toegekend. Bijdragen aan verbetering van de palliatieve zorg doen we onder andere in samenwerking met het Consortium Palliatieve zorg Noord Holland.