Vanavond 5 september 2017, verzamelden zich voor het gemeentehuis van Amersfoort een groot gezelschap “molenwiekjes”. De voorstanders van windenergie/ Duurzaam / en het plaatsen van de “Soesterkwartierse Wiek.  In “de RONDE” konden vanavond voor en tegenstanders aan de aanwezige Raadsleden, hun motieven kenbaar maken. De werkwijze is zo, dat men als deelnemer van de Ronde, spreektijd aanvraagt. Dan vooraf, schriftelijk de vragen zend, die men in de spreektijd wil benadrukken, cq uitleggen aan de Raadsleden. Mochten er vragen zijn, worden die door de Raadsleden weer gesteld aan de betrokkene. Dit alles om de besluitvorming van het plaatsen van windmolens te verbeteren.

Altans dat is de procedure. Het zou een “klucht worden” tussen de tegenstanders, een enkel raadslid en de voorzitter van deze Ronde.

Vooraf: zoals vermeld was buiten een grote groep “voorstanders” ( velen uit het Soesterkwartier en lid van Duurzaam SK), doende kleine windmolentjes uit te delen en werd een groot bord meegesjouwd  met de tekst “Wij willen wind in Amersfoort”. Wel dat laatste is discutabel, maar om een windmolen aan de gang te houden, onmisbaar.

Zoals mogelijk bekend, zijn er door Duurzaam SK, afdeling Jan Wink ( Wiek) en Roanne Woldendorp, zijnde de afdeling alternatieve energie, zoals zonnepanelen en turbines, voorstellen gedaan om in de polder bij Hoogland West, een weiland te voorzien van zonnepanelen en zowel op de Isselt als op de Hoef een Windmolen te plaatsen.  De eerdere meningen worden U bespaart, maar de reacties van Hoogland/ Hoevelaken logen er niet om.

Maar ja politiek wil men dan het naadje van de kous weten. In dit geval wat levert het op, daar Amersfoort uiteindelijk CO2 neutraal moet worden.

In de Raadszaal, waar “De RONDE”gehouden werd, ontspon zich een wel zeer vreemde situatie, wat uiteindelijk leek op een strijd(je) tussen “dorps”belang Hoogland en de aan de “grens” geplande SoeterkwartierseWiek. ( Soesterkwartier).

De Situatie:

Op de ingediende plannen, staat er een windturbine gepland op de Isselt, op het terrein van de waterzuivering. Aan de Neonweg, zijn een paar bewoonde huizen. Nabij ligt een perceel akker/ weiland van Boer Noortman.

Motivatie tegen de Molenwiek:

Dorpsbelang Hoogland ( hr Saarloos): Stichting Behoud de Eemvallei ( A.Lokhorst); Vrij Polderland ( B.Smiet) en de Hr. Noortman.:  Mevr Demmers:  “Amersfoort speelt vals spel, door de bewoonde huizen op de Neonweg als bedrijfswoning te bestempelen; De slagschaduw van de wieken verstoren de natuur: De aanwezigheid van de windmolen naast de boeren omgeving, is zeer onwenselijk: Dit gaat veel vogels / vleermuizen/ insecten hun even kosten: Soesterkwartier houd dat ding op je eigen grond: Er zijn Juridische overwegingen dat plaatsing niet mag; In Leeuwarden is een dergelijk project met meer als 30 molens, ook afgeschoten: Het voldoet niet aan Provinciale bestemmingsplannen en richtlijnen. Er mag in de polder niet gebouwd worden, de turbine staat op de rand van dit verbod: Bladen van wieken, vallen er nog wel eens af, wat zijn de gevolgen op die plaats.

Aan de andere zijde van de Eem gezeten: de voorstanders

Energie Lokaal ( hr Kursten): De Soesterkwartier Wiek ( Roanne Woldendorp) : Natuur en Milieufederatie Utrecht ( L.Benschop): Burgerpartij Amersfoort, de heren Langendam en  van Wegen;  Het betoog was kort maar krachtig. Roanne “zie het nieuws, de overstromingen, de klimaat verstoring. De permafrost smelt. De ijskap is bijna weg. We moeten ingrijpen . Een windmolen in Amersfoort is natuurlijk te weinig, maar wel een begin. En of deze nu in Hoogland of in het Soesterkwartier staat, is om het even. De keuze is gevallen op die plaats, vanwege het industrieel karakter en weinig woningbouw.  Slagschaduw komt overal voor.  Ten tijde van de vogeltrek, dan wel het zwermen van vleermuizen, kun je de “wiek”even stil zetten.

De Discussie:

Altans dat dacht men aan de zijde van de “Hylanders”, die om de een of andere reden meenden dat zij zich konden mengen in de discussie met Raadsleden. het begrip spreektijd, was al opgerekt van 2 naar 5 minuten, maar dat was alleen om het standpunt kenbaar te maken. Dat men er hierna, niet meer over en weer kon debatteren, leverde boze reacties op. Het woord “rechtbank”viel regelmatig. Onbegrip aan deze zijde van de Eem en een voorzitster die probeerde een middenweg te vinden.

Koos Voogd ( VVD ) sprak geruststellende woorden, zo mocht blijken nadat hij werd verzocht zijn microfoon aan te doen en het verstaanbaar werd. Het mocht niet baten.  De voorzitter gaf 1 persoon nog de gelegenheid om 3 punten van het verweer, kort uiteen te zetten.  Helaas werd ook hier gezien de “tijdsbeperking”ingegrepen.

Wethouder Stegeman, beantwoorde de vraag van de Voorzitster, of er Juridische en Provinciale overwegingen waren om de Molenwiek aan te vechten !!. Drie maal werd het antwoord gegeven dat de Provincie het had uitgezocht en er geen bezwaren waren op grond van juridische en planmatige overwegingen. Alhoewel er nu geen haan naar kraaide, werd er wel weer fel gereageerd aan de zijde van de tegenstanders.

Van sommige Raadsleden, werden nog wat vragen gesteld, om de dingen helderder te krijgen met betrekking tot milieu effecten en onderzoeksresultaten.

Nu is het tijdens de RONDE, ook niet de bedoeling dat de Wethouder ( toehoorder) bevraagd wordt, ook niet door de Raadsleden. Dat de voorzitter 1 vraag had gesteld over het Provinciale gedeelte aan de Wethouder, was voor de Burgerpartij ( Hans van Wegen) een reden om dan ook maar een aantal vragen te stellen. Het leverde hem een paar waarschuwingen op van de voorzitter. Het aan en uitzetten van zijn microfoon en uiteindelijk een spreekverbod opgelegd door de Voorzitster.

Je zou haast vergeten waarvoor deze RONDE werd gehouden. Het geheel heeft geen “recht”gedaan aan voor en tegens. Men zou kunnen zeggen “een tik van de molenwiek gehad”.

Het leidde tot Griffie overleg en een “nieuwe”RONDE zal op 19 september plaats vinden. Mede doordat Raadsleden niet aan het woord zijn gekomen. Sterker nog ze verlieten de vergadering.

1 raadslid nam het laatste woord. De Hr Dijksterhuis ( Christen Unie), dankte de voor en tegenstanders voor hun inbreng met tevens de opmerking dat hij zich diep en diep schaamde voor het gedrag van een enkel mede Raadslid. Deze mening werd hoorbaar gedeeld.

Nieuwe kansen, nieuwe wieken, nieuwe molens van Uw Don Quichot de La Mancha, op 19 september RONDE II.

Hieronder treft U de bij de Griffie bekende en ingezonden stukken.

Karel van Rooy.

 

 

07-083_E-mail_Waterschap_Vallei_en_Veluwe_betreft_Medewerking_waterschap_aan_Soesterwijk_Wiek

 

07-082_Bijlage_2_e-mail_Vereniging_Vrij_Polderland_betreft_Inspreektekst_De_Ronde_05-09-2017_Haalbaarheidsonderzoek_energielandschappen_–_onderdeel_windmolens

 

07-082_Bijlage_1_e-mail_Vereniging_Vrij_Polderland_betreft_Inspreektekst_De_Ronde_05-09-2017_Haalbaarheidsonderzoek_energielandschappen_–_onderdeel_windmolens