redactietafelNieuwsbrieven en Persberichten zijn van harte welkom. Ook over weetjes, achtergrond informatie en geschiedenis ontvangen we graag mail

Maar omdat we soms heel aparte vragen via onze mail binnen krijgen, hier nog maar even heel duidelijk. Ook om onze tijd binnen de perken te houden, leggen we graag uit wie we zijn en wat we (naar beste kunnen proberen) te doen.

Wij zijn:

Bewoners van het Soesterkwartier die met deze website proberen bewoners en geïnteresseerden  op de hoogte te houden van nieuws dat belangrijk , van nieuwswaarde, leuk, of informatief is. Deze website valt onder toezicht van het WBT.

Wij doen:

dit vrijwillig, met plezier, naast ons gezin, onze baan, mantelzorg, huishouden en andere sociale vrijwillige en verplichte dingen. Wij doen dit vanuit ons eigen huis, met uitzonderingen van interviews en verslaggeving. De artikelen bestaan voor een  deel uit persberichten, een deel uit andere bronnen, een deel van de redactie. Vanwege onregelmatige diensten kan het voorkomen dat er soms minder snel gereageerd word, al streven we naar dagelijkse update’s het is niet altijd haalbaar.

Wat doen we niet:

Om een huis te huren, conferentie te beleggen, film-middag te organiseren, een camping-plaats te bespreken, reclame te maken voor producten, zult u gewoon verder moeten goog(e)len. Andere wijk- zaken.

Politiek:

Wij willen uitsluitend informeren.

 

Foto bron via google afbeeldingen: www.harriefruytvanhertog.nl Prodeo