Soesterkwartier 23 oktober 2018. Zowel Speeltuin Soesterkwartier, als Speeltuin Rivierenwijk houden een Halloween feest voor de kinderen. De Superfun, doet dat ietsje later in de week.

Speeltuin Soesterkwartier

Voor het eerst zal ook Speeltuin Soesterkwartier zich mengen in het rijk van de geesten/ trollen / heksen en spoken. Op VRIJDAG 26 oktober is er voor de kinderen in de angstige leeftijdsgroep 5 tot en met 12 jaar, tussen 18.30 en 21.00 uur een Halloween “Disco”. ad € 1 euro.

Voor de gelegenheid wordt de grote zaal veranderd in een “Heksenburcht”

Trollen/ Dracula’s en rijdende geesten kunnen buiten het hek parkeren. Heksen die per bezem arriveren, kunnen deze aan de binnenzijde van de parkeerplaats plaatsen, er worden geen stallingskosten berekend.

Vliegende geesten, parkeren natuurlijk niet maar worden verzocht via de hoofdingang binnen te fladderen.

 

Speeltuin Rivierenwijk.

 

Nadat alle spirituele kinderen na een nachtje onrustig slapen weer zijn bijgekomen, wordt het tijd voor nog een Halloween party, namelijk bij de Speeltuin Rivierenwijk. Hier worden de “geesten”wat opgedeeld in leeftijd.

Op zaterdag 27 oktober om 16.00 uur, de kleinere spookjes tot en met 6 jaar. Het is een uurtje griezelen bij de kinderdisco. Aanvliegen met bezems uitgerust met zijvleugels is beperkt gezien de parkeerruimte. En zoals gebruikelijk bij de Speeltuin Rivierenwijk zijn er weer prachtige creaties die mee zullen doen.

Als de organisatie van de schrik bekomen is, wordt een en ander nog eens herhaald voor de stoere groep spoken/geesten/en aangepaste pubers vanaf 7 jaar tot en met 12 jaar. De “geestelijke”aanvang is voor deze groep 18.30 tot  21.00 uur.

Wij wensen iedereen een griezelrijke en leuke Halloween .

 

Superfun

Op woensdag 31 oktober is daar een kinderen/knutsel/speel Halloween. Zie hiervoor onderstaande link.

Halloween Superfun

Mededeling: In het weekeind van 27/28 oktober 2018, zal er geen vliegverkeer zijn boven het Soesterkwartier. Dit om de aanvliegroute’s van de “heksen congregatie ” te garanderen.

Red: Karel van Rooy.