Bij de redactie kwam het onderstaande verhaal binnen. Mogelijk dat sommige wat aan deze informatie zouden hebben. Wel na lezing en de herkenbaarheid van de verhalen en voorbeelden, meende wij hier de nodige aandacht aan te schenken. Mogelijkerwijs zal “minder validen vervoer SK ,hier in participeren, om belangstellende naar dit “Alzheimercafé” te vervoeren op 2 maart naar Leusden.

Alzheimer Café 2 maart 2017: Muziek en dementie

Muziek speelt in het leven van veel mensen een belangrijke rol. Gelukkig blijft het vaak tot op hoge leeftijd mogelijk om van muziek te genieten, ook al laat je geheugen je in de steek. De emoties die door de muziek worden opgeroepen kunnen vergeten momenten weer tot leven brengen. Muziektherapeute Hilde Fescharek vertelt (en laat u ervaren) over manieren waarop muziek effect kan hebben op gedrag en gevoelens.

Donderdagavond 2 maart bent u van harte welkom in het Alzheimer Café. Het Alzheimer Café is gehuisvest in Huis Heiligenberg, Heiligenbergerweg 5 (hoek Lockhorsterweg), Leusden en is geopend van 19.00 tot 21.00 uur. Het programma start om 19.30 uur. De avond zal worden geleid door Ingrid Sparreboom. De toegang is gratis.

Het Alzheimer Café is voor mensen met dementie, degenen die bij hen betrokken zijn en een ieder die affiniteit en/of belangstelling heeft met of voor het onderwerp. Nadere informatie kunt u opvragen via amersfoort@alzheimer-nederland.nl of op www.alzheimer-nederland.nl of telefoon nummer 06 42055926

Wat is dementie?

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De meest voorkomende vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie.

Herkennen en symptomen

U staat op het punt om iemand te bellen, maar bent ineens kwijt wie u wilde spreken. Of u heeft moeite om op de juiste woorden of namen te komen. Wie ouder wordt, is vaker vergeetachtig. Meestal is dit onschuldig. Toch kunnen geheugenproblemen een eerste teken van dementie zijn.

Dementie of vergeetachtigheid?

Af en toe iets vergeten of dementie hebben is niet hetzelfde. Vergeetachtigheid is onschuldig: iemand herinnert zich iets tijdelijk niet. Bij alzheimer en andere vormen van dementie is de vergeetachtigheid veel ernstiger. De informatie is niet meer bereikbaar en lijkt voorgoed verdwenen. De huisarts kan de diagnose dementie stellen. Lees meer over het verschil tussen vergeetachtigheid en dementie.

 Symptomen van dementie herkennen

De eerste verschijnselen van dementie verschillen per persoon en per ziekte. Meestal merkt de partner of een familielid dat er iets ‘niet pluis’ is. Het valt op dat iemand terugkerende geheugenklachten, gedragsproblemen en veranderingen in karakter heeft. Iemand heeft bijvoorbeeld moeite om te onthouden welke dag het is, of wordt sneller boos.

                        Programma                            

     Maart –Augustus 2017

Elke eerste donderdagavond van de maand. Een bijeenkomst die op een feestdag valt (zie mei), wordt verschoven naar de eerst volgende donderdag.

Thema’s

2 maart: Muziek

Mooie herinneringen uit het leven wil je vasthouden. De emoties die door de muziek worden opgeroepen kunnen vergeten momenten weer tot leven brengen. Een muziektherapeute vertelt (en laat u ervaren) over manieren waarop muziek effect kan hebben op gedrag en gevoelens.

6 april: Dilemma’s bij dementie

Naar aanleiding van twee korte films zullen dilemma`s worden besproken waar veel mantelzorgers zich voor gesteld zien. Het eerste dilemma is: Wie betrek ik bij de zorg? Zal ik anderen informeren dat mijn partner dementie heeft en hoe doe ik dat dan? Betrek ik mijn kinderen of omgeving bij de zorg?  Het tweede dilemma dat aan de orde komt is: Moet ik meegaan in de beleving van bijvoorbeeld mijn moeder met dementie of probeer ik haar te corrigeren? De ervaring leert dat een uitwisseling over deze dilemma`s leidt tot meer inzicht in de mogelijkheden die er zijn en in wat u belangrijk vindt voor de persoon met dementie én voor u zelf.

11 mei: De notaris


Wanneer u of een familielid geconfronteerd wordt met de diagnose dementie is het belangrijk om na te denken over de toekomst. Hoe wilt u dat uw zaken geregeld worden als u of uw familielid dit niet meer zelf kan? Wie moet uw belangen behartigen?

1 juni : De rol van de huisarts

Wat kan een huisarts doen bij geheugenproblemen of het vermoeden van beginnende dementie? Wanneer en met welke vragen gaat u naar de huisarts en naar wie kan deze u doorverwijzen? De rol van de huisarts zal worden toegelicht door een huisarts uit Amersfoort

6 juli: Zomerprogramma

Een gezellige avond waarin er gelegenheid is terug te kijken op de afgelopen periode en ervaringen met elkaar uit te wisselen.

3 aug: Zomerprogramma

Een gezellige avond waarin er gelegenheid is terug te kijken op de afgelopen periode en ervaringen met elkaar uit te wisselen.

De gespreksleiders zijn:

Ingrid Sparreboom

Wilma Polhoud

Routebeschrijving

Per openbaar vervoer: vanaf centraal station Amersfoort neemt u buslijn 17  of 82 naar Leusden. Uitstappen bij bushalte Ursulineweg. Vanaf hier is het nog enkele minuten lopen.

De Regiotaxi is ook een optie.

Voor minder validen, die geen vervoer hebben en toch naar de eerste avond op 2 maart willen,is momenteel overleg met de instantie’s in het Soesterkwartier voor vervoer.Hierover zal zo spoedig mogelijk bericht volgen.

Redactie.

Karel van Rooy.