Zondagavond (Sint Maarten) is er sinds enkele jaren weer een grote lampionnenoptocht gelopen door het Soesterkwartier. Deze was georganiseerd door wijkbewoners in samenwerking met de ABC scholen en speeltuinvereniging Rivierenbuurt.
Twee woensdagmiddagen kon er in de speeltuin aan de Dollardstraat geknutseld worden aan een eigen lampion. Zo’n 30 kinderen (en hun ouders) hebben hier hard hun best gedaan om iets moois te maken.
Voor de optocht kwamen wel 80 tot 100 kinderen met hun ouders naar de speeltuin en liepen ze met z’n allen door de straten naar de Soesterweg en weer terug. Een paar kinderen zongen enthousiast liedjes. Terug bij de speeltuin stond er een gezellig vuurtje en warme chocomel klaar!
Vanwege het grote succes is het de bedoeling volgend jaar weer zo’n grote optocht te houden.

Bron: Stad Amersfoort