AMERSFOORT – Stichting Het Capittel van Sint Joris viert zaterdag haar 675-jarig bestaan.

Zij herdenkt dan dat het kapittel op 21 augustus 1337 door de bisschop van Utrecht, Jan van Diest, in het leven werd geroepen. Die dag kreeg de Sint-Joriskerk in Amersfoort de status van kapittelkerk, wat organisatorische en financiële zelfstandigheid betekende.

Het Capittel van Sint Joris is, voor zover bekend, het enige nog functionerende kapittel in Nederland. Op dit moment telt het vijf bestuursleden, een deken –de burgemeester van Amersfoort– en vier kanunniken, twee namens de stichting Het Burgerweeshuis en twee namens het college van kerkrentmeesters van de protestantse gemeente in Amersfoort. Twee vijfde van de jaarlijkse opbrengst van de stichting wordt besteed aan het onderhoud van de Joriskerk, drie vijfde gaat naar Het Burgerweeshuis.

Tijdens de bijeenkomst in de Joriskerk zaterdag zal mr. J. P. H. Donner, vicevoorzitter van de Raad van State, spreken. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Francien Post, Fleur van Hoogevest en Henk Veldman. Rien Donkersloot bespeelt het Naberorgel. Het programma begint om 16.00 uur.
Bron: RD