Na vele jaren van plannen, organiseren, bijeenkomsten en overleg structuren, waarbij ook het “verloop” van aspirant kopers zich voordeed, nu een concreet feit. Het Soesterhof heeft na deze lange weg een mijlpaal bereikt. 23 december werd een overeenkomst getekend met de NS over de koop / verkoop van de grond Soesterhof.

Daar waar vroeger de papierfabriek, grenzend aan de Soesterweg was gevestigd, komen nu 40 Duurzaam gebouwde woningen, te weten 30 koopwoningen en 10 Sociale woningbouw.

De volharding van de organiserende partij “Soesterhof” en de steeds weer gehouden presentaties waarbij men aspirant lid kon worden van het “Soesterhof” en na enige tijd “Lid”, waarbij menigeen al piketpaaltjes in de grond zag staan, of de plek van de centrale moestuin werd ingetekend,  is hierdoor nu binnen handbereik. ( foto oude plan).

Naar aanleiding van het onderstaande aan Joost van Alkemade ( voorzitter Soesterhof) een reactie gevraagd.

” Allereerst zijn we erg blij met het getekende contract met NS. Het houd in dat de grond pas verkocht wordt aan de nieuwe “kopers”als de financiering rond is. Het is dus geen intentieverklaring meer, maar daadwerkelijke overdracht van de kavels. Op dit moment hebben we 30 woningen op papier aan aspirant kopers verkocht, uiteraard onder de financieringsvoorwaarden. Gaande de ontwerpfase is de gehele kavel wel opgeschoven. In het nieuwe masterplan ( gewijzigde versie 4 ) wordt er aan de achterzijde van de Soesterweg en deels om de Palmstraat heen gebouwd. In het opgestelde contract is onder meer een clausule opgenomen dat er het komende halfjaar opnieuw bodemonderzoek zal worden verricht. Afhankelijk van deze uitslagen zal de verdere ontwikkeling plaats vinden. Eerdere onderzoeken wijzen vooralsnog voor de gehanteerde kavel, geen verontrustende zaken uit.  De als Lasloods bekend staande plek van “Per Expressie” zal vermoedelijk geen plaats meer hebben op het terrein. De nieuwe voorgestelde wijzigingen zijn recent openbaar gemaakt door Imoss (ontwerp-  en adviesbureau )  en NS.( Prorail)  Ten aanzien van de Sociale woningbouw, vindt er momenteel overleg plaats met een woningbouwcorporatie.”

Soesterhof

Alle seinen staan op groen voor de nieuwe duurzame buurt op de Wagenwerkplaats. De toekomstige bewoners, die de buurt zelf ontwerpen, hebben deze week een overeenkomst getekend met de NS, de eigenaar van het terrein. Daarmee komt de realisatie van de zogenoemde Soesterhof ineens veel dichterbij. De buurt kon uiteraard pas gebouwd worden als de bewoners het terrein konden kopen. Dat is nu gebeurd.

De groep streeft ernaar om de huizen zo veel mogelijk energieneutraal te bouwen, met duurzame materialen. Om de huizen heen willen ze zo weinig mogelijk asfalt en vooral veel groen.

Een idee met aantrekkingskracht, zo bleek de afgelopen jaren al. Er is ruimte voor zo’n 40 huizen, en voor elk huis is momenteel een potentiële koper. Wie wil aanhaken is van harte welkom de wachtlijst. De raad heeft inmiddels zijn steun voor het project uitgesproken en heeft het college gevraagd om te zorgen dat de aanloop naar de bouw soepel verloopt. Verder is de vereniging in gesprek met woningbouwcorporatie Omnia. Die wil er een aantal huurwoningen neerzetten.

Soesterhof is een belangrijk onderdeel van het masterplan voor de Wagenwerkplaats. Van de vernieuwing die op dat grotere terrein gaat plaatsvinden, vormt de Soesterhof het eerste deel.

Geïnteresseerden kunnen terecht op www.soesterhof.nl. Wie op de hoogte gehouden wil worden, kan zich daar aanmelden voor een nieuwsbrief. De groep is ook te volgen via www.facebook.com/soesterhof.

Verslag Karel van Rooy.