AMERSFOORT – ‘Onherstelbare natuurschade zonder noemenswaardige verkeerswinst’. Daartoe leidt volgens GroenLinks het voorstel van het College van B&W voor verbetering van de doorstroming aan de westkant van Amersfoort. Een viaduct in de BW-laan over de spoorweg naar Utrecht vormt een essentieel element van dat voorstel. GroenLinks kiest voor de zogenaamde ‘0+variant’, waarbij uitgegaan wordt van aanpassingen aan de bestaande weg en maatregelen om de wegcapaciteit beter te benutten, wat GroenLinks betreft in combinatie met een tunnel voor fietsverkeer. Daarbij zijn de kosten en baten wel in evenwicht, stelt GroenLinks.
Verbetering van de bereikbaarheid van de westkant van Amersfoort is een belangrijk punt in het coalitieakkoord dat GroenLinks met VVD, CDA, D66 en CU heeft gesloten. Er is afgesproken dat een oplossing wordt gezocht die evenwichtig is en een wezenlijke verbetering van de verkeersdoorstroming oplevert. In de afgelopen maanden zijn meerdere oplossingen uitgewerkt, waaronder een nieuw tracé en een oplossing met een ongelijkvloerse spoorkruising. Alle varianten zijn doorgerekend op punten van kosten, verkeersdoorstroming, natuur en milieu, economie en leefbaarheid.
Het College van B&W kiest in een voorstel aan de gemeenteraad voor een ongelijkvloerse spoorkruising, dus een viaduct of een tunnel. GroenLinks raadslid Frans Prins: ‘Een tunnel is op deze plaats niet realistisch en een viaduct is voor ons niet acceptabel.’ Uit de doorrekening blijkt dat een viaduct leidt tot onherroepelijke aantasting van oude boskernen en van de ruimtelijke kwaliteit in de omgeving, vindt GroenLinks.  Prins: ,,Dat viaduct komt op een hoogte van ongeveer zeven meter boven het spoor. En daar komen de constructie en de auto’s nog bovenop. Het heeft een enorme impact op een zeer groot gebied. We moeten de natuur en omgeving beschermen. Een metershoog viaduct levert teveel schade op en past totaal niet op die plek.”
Een alternatief voor het verbeteren van de doorstroming is de zogenaamde 0+variant, waarbij uitgegaan wordt van aanpassingen aan de bestaande weg en maatregelen om de wegcapaciteit beter te benutten. Deze variant voldoet volgens GroenLinks aan alle normen die de gemeenteraad heeft gesteld, behalve op één bepaald tijdstip in de ochtendspits, waar de gemiddelde doorstroomsnelheid 2 km/uur onder de norm zou liggen. Prins: ,,Dat betekent, gerekend over het gehele traject, een tijdverschil van bijna één minuut ten opzichte van de norm. En dat geldt alleen in de ochtendspits en slechts in één rijrichting.” Daar staat tegenover, dat de 0+variant op alle andere punten beter scoort en bovendien slechts een derde kost van de viaductvariant waar het College voor kiest. Prins: ,,Wij zijn voor verbetering van de bereikbaarheid van de stad, maar wel in evenwicht. Die ene minuut staat in geen verhouding tot de kosten en tot de ecologische en ruimtelijke schade die een viaduct veroorzaakt. Dat moeten we niet willen.”

Bron: Stad Amersfoort