In Meander Medisch Centrum, locatie Amersfoort Lichtenberg, wordt op zaterdag 24 november een rampoefening gehouden. Tijdens de rampoefening oefent het ziekenhuis de opvang van slachtoffers van een fictieve ramp. De patiëntenzorg gaat op deze dag gewoon door en heeft altijd voorrang op de oefening. De oefening duurt van 8.00 tot 13.00 uur.
Meander Medisch Centrum houdt een rampoefening om goed voorbereid te zijn op de opvang van slachtoffers als er zich in de omgeving een echte ramp voordoet, bijvoorbeeld een grote brand of een treinongeluk. Het is belangrijk om regelmatig te oefenen, om zo het Ziekenhuis RampenOpvangPlan (ZiROP) up-to-date te houden en daar waar nodig aan te passen. De oefening kan wat extra bedrijvigheid geven op locatie Amersfoort Lichtenberg. Het is voor geïnteresseerden niet mogelijk om de oefening bij te wonen. Via twitter @MeanderMC kan men op 24 november het verloop van de rampoefening volgen.

Bron: Stad Amersfoort