De Wagenwerkplaats is een nieuw bruisend stadsdeel waar veel plek komt voor wonen, cultuur en andere stedelijke dynamiek. De Wagenwerkplaats is onderdeel van het gebied ‘Langs Eem en Spoor’. Op 16 juli 2019 zijn het Masterplan en de startnotitie voor het bestemmingsplan voor de Wagenwerkplaats vastgesteld. De gemeente vertelt u graag wat dat voor de komende tijd betekent.

Voor Wagenwerkplaats deelgebied Oost maakt de gemeente een stedenbouwkundig plan. Met mogelijkheden voor een flink aantal woningen en andere functies in het gebied, zoals werk, sport, spel en parkeren. Maar voordat we het stedenbouwkundig plan gaan uitwerken, willen we uw reactie weten op de zogenoemde kaders voor het gebied.

Kaders deelgebied oost

De kaders voor deelgebied oost gaan over:

  • inhoud: waar de gemeente aan werkt
  • proces: hoe de gemeente eraan werkt
  • participatie: de mogelijkheden voor u om mee te denken

De gemeente heeft voor u een samenvatting van de kaders en een uitgebreid document.

Uw reactie

Wat vindt u van de kaders? Kunt u zich erin vinden? Of heeft u nog aanvullingen? U kunt op twee manieren reageren. Door een mail te sturen naar wagenwerkplaats@amersfoort.nl of door een brief te sturen naar: Gemeente Amersfoort, t.a.v. project Wagenwerkplaats, Antwoordnummer 211, 3800 VB Amersfoort. U hoeft geen postzegel te plakken.

Als uw reactie uiterlijk 1 december 2020 bij de gemeente binnen is, kunnen ze deze verwerken.

Wilt u een toelichting?

De gemeente vertelt u graag meer. Dat kan via een online informatiebijeenkomst of via een telefonisch spreekuur. Wat voor u fijn is.

Online informatiebijeenkomsten:

  • woensdag 25 november van 18:00 tot 19:00 uur
  • woensdag 25 november van 20:30 tot 21:30 uur
  • donderdag 26 november van 18:00 tot 19:00 uur
  • donderdag 26 november van 20:30 tot 21:30 uur

De gemeente wil u tijdens de bijeenkomsten ruimte geven om vragen te stellen. Daarom houdt de gemeente de groepen graag klein. U kunt zich aanmelden via wagenwerkplaats@amersfoort.nl. Geef uw 1ste en 2de keuze voor een dag en tijd op. U ontvangt van de gemeente een bevestiging met de link naar de online bijeenkomst.

Telefonische spreekuren:

  • donderdag 26 november tussen 14:00 en 16:00 uur
  • vrijdag 27 november tussen 14:00 en 16:00 uur

U kunt zich aanmelden voor de telefonische spreekuren via wagenwerkplaats@amersfoort.nl. Geef uw telefoonnummer, uw voorkeur voor een dag en uw vraag door (bijvoorbeeld “ik heb een vraag over verkeer”, “ik heb een vraag over werken”). Dan laten we u terugbellen door iemand uit het team van de gemeente die antwoord kan geven op uw vraag.
De omwonende bewoners hebben afgelopen week een brief van de gemeente ontvangen. Wil u weten wat hier in staat klik dan hier.