knipselNaar aanleiding van, hetgeen op deze website is geplaatst, t.a.v. de brief van de NS over de wijziging in het Masterplan, willen wij U de verdere  façade van dit toneelstuk niet onthouden.

Lezende, de stukken, zullen een aantal mensen aan < de Kop> van het Soesterkwartier nu blij zijn en zo ook de bewoners van het Bergkwartier, die hun zichtlijn van hoogbouw, nu niet krijgen. De in de stukken genoemde fase 3,blijft een enorm struikelblok voor, zowel de NS als de Gemeente Amersfoort.

Maar we zijn er nog niet, gezien onderstaande reactie / aanbieding van de NS brief.dsc_1100

De vragen die opborrelen:

Mag de NS, die zich  instemmend, conformeerde met het Masterplan en het inmiddels  voorlopig bestemmingsplan Wagenwerkplaats (voorbereiding) , dit zomaar aanpassen naar eigen goed dunken.

csc_1121Heeft de gemeente voortschrijdend inzicht gehad, door alvast de 36 kunstenaars in het Noack gebouw (Soesterweg ) aan te zeggen, binnen nu en 5 maanden te vertrekken. Wat is de reden van deze maatregel?.

Worden de geplande hoogbouwwoningen nu ingepast in fase 1 en 2. Dus behouden we het plan van 650 woningen, maar dan geen laagbouw meer, maar een verdeling van opties.?

Heeft een en ander gevolg voor de gevestigde orde in de Wagenwerkplaats, zoals de Diesel club, die oude treinen restaureert . ?

Welke ruimte en uitbreiding gaat de NS inrichten voor zijn nieuwe treinen.?

master-17Is het zo, dat de hele discussie en inspraak van Ecoforest/ Campus en Stadslab, waar ruim 2 jaar over gediscussieerd is, nu opnieuw aan de orde zijn. Immers er komt een nieuwe  geluidsbelasting .

Hoe verhouden de plannen zich tot de tijdslijn die was uitgezet, 2025 NS sporen weg en ruimte voor nog eens 1220 woningen?

 

Recent heeft NS besloten om het Hoofdgebouw van de Wagenwerkplaats (dus achter Imoss/ Cliniclowns e.d.) met bijbehorend buitenterrein geschikt te maken voor het stallen van nieuw aangeschafte treinen. Deze functie krijgt hiermee een permanent karakter.

Dit is een nieuw gegeven/ voortschrijdend inzicht, waarmee we ons geconfronteerd zien. Concreet betekent dit gegeven dat de loods met buitenterrein niet meer zal kunnen worden ontwikkeld tot gemengd stedelijk gebied (zoals beoogd met Fase III van het Masterplan). Fase III was altijd al onzeker, maar eigenlijk alleen in de tijd. Nu we zeker weten dat deze fase er niet meer komt, willen we er niet voor kiezen om verder te gaan met een “geamputeerd” Masterplan, maar willen we het opnieuw beschouwen.

Doel is om te bezien of (een deel van de) in fase III geprojecteerde functies en ambities kunnen worden gerealiseerd in Fase I en II.

Redactie

Karel van Rooy.