Soesterkwartier 7 februari 2019. Recent is de Nieuwe Sleutel (Wijkcentrum) ter discussie geweest in de media en zo ook op deze Wijkwebsite. Er was ruimte gecreëerd voor onder andere de “King Arthur”groep en de stichting Future of Fame. Beide organisaties die het voortbestaan van de Nieuwe Sleutel op grond van hun commerciële inbreng konden waarborgen.

Het neveneffect hiervan was dat er een gebrek aan werkbare ruimte kwam voor deze partijen. In een eerder stadium was een grote zaal al verbouwd tot een “woonkamer”uitstraling waar de “gasten”van de King Arthurgroep zich moesten thuis voelen. Immers deze , aan dementie, lijdende groep mensen, heeft duidelijke herkenning- en gebruikers punten nodig.

Future of Fame daar in tegen, kwam al snel ruimte tekort en werd genesteld in de “gymzaal” . Dit ging ten koste van de dansgroep die al 30 jaar gehuisvest was en een Seniorenclub. Inmiddels heeft iedereen weer zijn plek gevonden.

De vraag en het wijkgevoel, of hier een commercieel belang “boven”het wijkbelang ging kreeg hierdoor enige voeding. Reden om de hoofdrolspelers in deze kwestie te bevragen. Al eerder werd uit een lang gesprek met Conny Swart, onze neergestreken vlinder van “Mon Papillon” en nu een officiële kracht in de King Arthurgroep een duidelijke visie weergegeven. De hernieuwde opstart van de Nieuwe Sleutel, het daarna “nieuwe bestuur” was een pittige strijd geweest. Nieuwe activiteiten aantrekken en zorgen dat de huur betaald wordt. De intrede van de King Arthurgroep, was niet alleen heel gunstig voor mensen met dementie in het Soesterkwartier, maar ook een financiële impuls voor het buurthuis.

 

Heden 7 februari 2019 een andere “bevlogen”man, van Future of Fame zijn opvallende en heel enthousiaste verhaal opgetekend. Aan het woord, Mels Niessen van Future of Fame.

“De stichting Future of Fame bestaat nu zo,n 8 jaar in Amersfoort en was voorheen gezeteld in het Klooster OLV ter Eem. Hier beheerden wij circa 25000 m2.  Dit was wat te veel van het goede, temeer daar wij onder meer het onderhoud deden en aanverwante huishoudelijke taken.Daar Amvest de herontwikkeling in gang zette, moesten wij daar weg. Gezocht werd naar een passende ruimte. Future of Fame houd zich bezig met mensen die “ergens”de boot hebben gemist, of een droom najagen. Het varieert van schoolverlaters tot “verslaafde”hobbyisten. En daarnaast of gelijkend worden er projecten uitgevoerd. Het doel is duidelijk,de “cliënt”weer een volwaardige plaats geven in de maatschappij.

 

 

Dag van de dialoog 2013

Juni 2018 kwam ik Buurt-Netwerker Henry de Gooijer tegen aan wie wij ons huisvesting probleem voorlegden. Een week later namen wij onze intrek in de Nieuwe Sleutel in een aantal ruimtes. Dit bleek gaande de tijd niet werkbaar. Er zijn nogal wat materialen voorhanden die door onze “cliënten” gebruikt worden. Waaronder een groot aantal vaste tafels om aan de werken. In feite kwamen we al ruimte te kort voor onze intrede.  Eind 2018 vond er dan ook een herschikking plaats van de gebruikte ruimtes.En ja het  gedwongen vertrek van de dansgroep, na 30 jaar, was een emotionele gebeurtenis. In het Soesterkwartier werden diverse ruimtes aangeboden en bekeken. Uiteindelijk is de juiste plek gevonden voor deze groep, namelijk in wooncomplex Puntenburg. En naar nu blijkt trekt dit weer nieuwe leden aan vanuit het complex.  Voor een andere kleine groep dansertjes ( de peuter groep) is een andere zaal geschikt gemaakt. De knutselclub is verhuisd binnen het centrum. De biljartclub is weer op sterkte. Ook puur voor de buur loopt als een “eet”trein en die andere “Eetlijn”volgt vanzelf.  Wij Future of Fame en King Arthur vormen nu zelf het beheer van de Nieuwe Sleutel. Het nieuw gevormde bestuur, bestaande uit Jan Herman Koller, Fedde, Erica van Vugt, Jose Heideveld, Rick van de Ploeg en Pieter .

We zoeken altijd een plek waar we meer doen dan werken. Dus huishoudelijke of beheerstaken nemen we vrijwillig mee.

De naam “Future of Fame “is door de jongeren zelf bedacht. Wat doen we nu precies. Het is eigenlijk niet te omschrijven. We houden “snuffel stages”voor basisscholieren. Dat heet de “zoekfabriek” Ook Sociaal zwakkere leerlingen die als schoolverlaters aan de lopende band komen te werken bieden wij perspectief. Zo is hier een “continu”gamer die van zijn “hobby”zijn beroep maakt. Hij bouwt nu zelf ingewikkelde “games”. En om dat in de praktijk te krijgen hoeft hij alleen maar hie in het gebouw naar de “jonge ondernemers”te lopen die de markt proberen te veroveren met IT zaken. Inmiddels hebben binnen de Nieuwe Sleutel al twee kantoorruimtes voor ondernemerschap in functie.Deze zijn inmiddels ZZP’r die nu ook huur betalen vanuit hun verdienste.  Nieuwe beroepen ontstaan doordat wij jongeren hun “droom”laten volgen. Wij gaan niet op zoek naar een baan in het bedrijfsleven, het bedrijfsleven komt naar ons. En in alle gevallen is er een perspectief voor deze jongens/ cliënten.

 

Regels en “vakjes”gedrag kennen we niet. We zetten geen stempel op een hoofd. Iedereen is hier gelijk en zoals je nu ziet zijn er een aantal jongeren druk aan het werk.De motivatie zit hem in de aanmelder, die helpen we verder vanuit zijn eigen kracht en visie.  Dromen zijn uiteraard mooi, maar blijven uiteraard realistisch .  De open ruimte hier is dus essentieel noodzakelijk voor het zich “thuis”voelen van onze mensen. Opdrachten vanuit het bedrijfsleven worden hier verder uitgewerkt aan de mensen die er enthousiast voor zijn. De nieuwe plannen van het wijkbestuur om beeldende wijkplannen visueel in het Soesterkwartier neer te zetten, speken ons erg aan. Binnenkort praten wij hier verder over.

Hier is een community ontstaan van ons kent ons en we helpen elkaar waar nodig. Binnenkort komt er zelf een fietsreparatie unit vanuit de buurt. Ik kan je wel zeggen dat wij twee jaar teug de video maakten van de toen dreigende sluiting, waarbij ook wij tranen in de ogen hadden van wat er weg zou gaan.

Wij’ Future of Fame zijn helemaal genesteld hier. Dat dit in het begin tot de nodige onrust heeft geleid zijn we ons terdege bewust. Nu gaat het met de functie als “wijkcentrum” weer erg goed. Alle dagen zijn er activiteiten. De mensen komen nu weer terug.Ook de pottenbakker komt weer terug. Aan de uitstraling van de Nieuwe Sleutel, wordt hard aangewerkt, per dag merken we dat het “wijkcentrum”weer leeft.”

Buurthuis de Nieuwe Sleutel heeft zich binnen een aantal maanden weer opgericht. Veel activiteiten zijn aanwezig en dat dit goed samen gaat met de King Arthurgroepen Future of Fame, wordt nu wel aangetoond.

zie deze link

Karel van Rooy.