Geachte heer/mevrouw

De gemeente Amersfoort heeft het voornemen om de fietsroute langs de Amsterdamseweg aan te pakken. Dit is de fietsroute tussen Amersfoort en Soest.

Om een goed beeld te krijgen van de wensen van alle gebruikers, is een enquête uitgezet. Hier heeft de gemeente veel reacties (376) op ontvangen. Hierdoor hebben we een duidelijk beeld gekregen van alle behoeftes van de gebruikers en belanghebbenden. Inmiddels zijn alle suggesties daar waar mogelijk verwerkt in een schetsontwerp van de vernieuwde route. Dit schetsontwerp willen we graag met u delen.

We organiseren op woensdagmiddag 20 juni een inloop-werksessie om de nieuwe plannen te presenteren. U bent tussen 16.00 en 20.00 uur van harte welkom bij het Lokaal, Oliemolenhof 90. Het Lokaal is gevestigd in de Nieuwe Stad.Tijdens deze bijeenkomst gaan we graag met u in gesprek en horen wij graag uw reactie op de nieuwe voorgestelde inrichting van de route.Indien u tussentijds nog vragen heeft, dan horen wij het graag.  Hopelijk tot 20 juni!

Met vriendelijke groet,

Peter Heuven | Extern projectmanager | Gemeente Amersfoort | Werkdagen:  |ma t/m vr
T 033 4694932 | M 06 14572041  | T: 14 033 | Bezoekadres: Stadhuisplein 1 | www.amersfoort.nl |

Op de hoogte blijven van nieuws uit Amersfoort? Meld u aan voor de AmersfoortMail of volg ons op Twitter.