21 Juni is niet alleen de langste dag, maar ook een grootse dag voor het Soesterkwartier. De Eetlijn, het gezamenlijke initiatief van 2 buurthuizen, 2 kerken en 2 horeca gelegenheden en 1 vervoersondernemer wordt dan feestelijk geopend, bij Buurthuis De Nieuwe Sleutel op de Noordewierweg 252-1. Om 17:30 vindt de openingsceremonie plaats. Om 18:00 wordt er, geheel in stijl van het project, samen gegeten.

Doel van het project De Eetlijn is om door slim samen te werken zoveel mogelijk dagen van het jaar een sociale maaltijd aan te bieden aan mensen die het fijn vinden om samen te eten. Ontmoeting van wijkgenoten staat centraal.

Eten verbindt en verbroedert. Aan tafel worden niet alleen de magen gevoed, maar ook tal van relaties uit de wijk en vriendschappen krijgen voeding. Daarom is het zo belangrijk dat De Eetlijn er is. Eten moeten we toch, en als dat tegen een schappelijk tarief, vervoer en de nodige gezelligheid wordt aangeboden, snijdt het mes letterlijk aan twee kanten.

Diverse sociale eetinitiatieven zijn er al jaar en dag in de wijk. Soms werd er zelfs op dezelfde dag op meerdere plekken gekookt. Nieuw is dat alle partijen met elkaar aan tafel zijn gaan zitten om met elkaar een mooier resultaat te halen. Vanaf 21 juni kan iedereen op een flyer zien waar je welke dag moet zijn, wat er op het menu staat en wat het kost.

Op het vervoer van huis naar de tafel maakt de Eetlijn gebruik van een interessante innovatie. Buurauto PLUS, een nieuw wijkinitiatief zet hun elektrische auto’s in om mensen van deur tot deur (en weer terug) te brengen.

Foto: Ingrid en Samantha, vrijwilligers uit het Soesterkwartier, koken voor de buurt in buurthuis De Nieuwe Sleutel

De volgende partijen vormen de Eetlijn:

  • Bij Bosshardt, buurthuiskamer
  • Brasserie No Nonsense
  • Eethuis Citroen en Peper
  • De Emmaüskerk
  • De Westerkerk,
  • Buurthuis De Nieuwe Sleutel
  • Buurauto PLUS

De Eetlijn: Samen aan tafel in het Soesterkwartier

Meer informatie: www.soesterkwartier.nl/eetlijn