7 juni 2015. De toenmalige Kinderwijkraad Soesterkwartier brengt, samen met de Kinderwijkraad Leeuwarden een werkbezoek bij de Staatssecretaris Jetta Klijnsma in Den Haag. Reden, a: zij wilde weten hoe de tot dan ’twee” kinderwijkraden in het land functioneerden en b; de wensen aan te horen van beide Wijkraden. De Kinderwijkraad van Lelystad was in oprichting.

De 3 genoemde raden, zijn mede tot stand gekomen door Kies en Co/ Jolande Koelewijn ( Welzin) en Sjaak Pols ( inmiddels Jeugd Buurtnetwerker Soesterkwartier).

Tijdens het bezoek aan Den Haag, had Leeuwarden de dringende vraag, om een eigen ruimte voor haar activiteiten, daar ze toen der tijd in de “Game”hal zaten ( soort buurthuis). De delegatie uit het Soesterkwartier bracht de grote wens over om een natuurspeelplaats te realiseren in het Soesterkwartier.

Jetta Klijnsma Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beloofde toen, dat zij een tegenbezoek zou brengen, om te zien wat er gerealiseerd was. Later heeft zich dus de Kinderwijkraad Lelystad hier bijgevoegd. Een verslag van deze ontwikkeling vindt U hier.

Wel ze was het niet vergeten en of dat komt doordat onze Buurtnetwerker Henry de Gooijer deze week bij mevr. Klijnsma op bezoek was, maar in ieder geval, kwam er een “spoed” verzoek om de 3 kinderwijkraden in de Leystad samen te laten komen voor het beloofde tegenbezoek van de Staatssecretaris.

Wat betreft de toen ingediende wensen, zijn die van het Soesterkwartier deels ingevuld. Een Wagenspeelplaats is geopend en een natuurspeelplaats is een doorlopend project, maar ook gerealiseerd. Een twee plek aan de Dreef is in onderzoek. Voor zover bekend zijn er in Leeuwarden geen veranderingen geweest.

Het verzoek werd dinsdag overgebracht en aanstaande maandag is het tegenbezoek in Lelystad. De Buurtnetwerkers konden aan de slag en een snelle uitvraag onder de leden van de huidige Kinderwijkraad (de eerste 4 die zich melden gaan mee)  was zo ingevuld. Daar er maandag ook cito toetsen plaats vinden, zijn alle schooldirecteuren uiteraard benaderd. Na overleg van de 3 basisscholen werd en toestemming verleend om de 4 leden + 1 lid van het Jeugd Persbureau, de middag vrijaf te geven om naar Lelystad te gaan.

Dus maandag 23 januari zal het Soesterkwartier worden vertegenwoordigd door een afvaardiging van de Kinderwijkraad.  Waarbij aangetekend dat Nova van het Jeugd Persbureau als fotograaf/verslaggeefster mee gaat. Vooraf, zal op de “Samenwerkplaats”even de lunch worden aangeboden. Een aantal ouders zal meegaan als begeleiding.

Kies&Co

Achtergrond 

Na installatie komt de kinderwijkraad één keer per week na school bij elkaar. De kinderwijkraad gaat aan de slag met de tijdens de democratielessen op school bedachte en gekozen plannen, en organiseert de uitvoering daarvan. Al doende leren ze samen te overleggen, activiteiten te organiseren, medewerking of sponsoring van anderen te krijgen, verslag te doen, enz. Zo nodig roepen ze de steun en medewerking van hun medeleerlingen in.
De kinderwijkraad trekt er ook op uit. Zo gaan ze bijvoorbeeld op bezoek bij een kinderwijkraad in een andere stad. Ze doen verslag te doen van hun activiteiten op hun eigen website en in de klas. Zo worden alle leerlingen continu betrokken bij het verbetering van hun wijk via de kinderwijkraad.

Wij wensen de Kinderwijkraad +Jeugd Persbureau veel succes.

Verslag Karel van Rooy.