Donderdag 26 September, Gebleken is dat er woensdagavond, 25 September, mensen naar de Emmaüskerk gegaan zijn voor de Bewonersbijeenkomst, vanwege een foutje in de berichtgeving over de enquête. In het artikel werd weliswaar gesproken over 3 Oktober, maar bij de enquête stond nog 25 September.

Excuus voor de onduidelijkheid daarover van het voltallige BuurtBestuur.

Voor de duidelijkheid: De informatiemarkt van 3 Oktober a.s. is meer dan alleen een informatiemarkt. Er is de mogelijkheid om informatie in te winnen, maar ook om een speeddate te hebben met een van de Buurtbestuurders, of een “taste” te krijgen van ons Eigenwijkse bier. Daarnaast is er de mogelijkheid om ideeën te uitten die verbeteringen kunnen geven, of juist een gat in de markt zouden kunnen opvullen.

Eigenlijk is daarmee 3 Oktober een informele – in de breedste zin van het woord – Wijkbewonersavond. Samen met anderen uit de buurt/ wijk kan er genoten worden van samenzijn, actief zijn, informatie vergaren, en weten wie, hoe, en wat dat nu zit met BuurtBestuur.

Niets gedwongen, geen programma…gewoon lekker binnenlopen en misschien wel verbazen over wat er zoal gebeurt in de Wijk.