Soesterkwartier 13 april. In de RESET zijn de discolampen nog net niet aan, maar de rest van de “aangeklede”huiskamer duid op een bijzondere bijeenkomst. Het scherm van de beamer is neergelaten en een blauwe gloed wijst er op, dat de beamer werkt. Koffie en thee staan klaar en 1 voor 1 komen de uitgenodigde gasten in de Reset.  De in caré vorm geplaatste bankstellen vormen een kring rond het witte scherm.

Op het menu van deze avond, stond de presentaties van de mensen “achter”de subsidie aanvragen bij indebuurt033. Daar waar eerst alleen vanaf een papieren versie werd geoordeeld over een aanvraag, is het roer omgegooid. Hierbij het Buurtbestuur de gelegenheid gevend, zich een oordeel te vormen over de aanvragen en aanvragers.

Het werd een bijzondere avond. De voor het 2e kwartaal aangevraagde middelen bij 7 instanties, of activiteiten, werden nu zichtbaar door presentaties en/of mondeling toegelicht. Hierbij werd er veel duidelijk en kon er over en weer vragen worden gesteld over nut en noodzaak.

Het kort “Pitchen” werden 7 uitvoerige presentaties, waar uitgebreid werd ingegaan op de aanvragen en gaande de avond er duidelijk samenwerkingsverbanden ontstonden tussen organiserende partijen. Dit omdat er raakvlakken bleken te zijn tussen de aangevraagde activiteiten en men elkaar kon helpen, of ondersteunen.

Kort samen gevat

De wijkwebsite heeft voor het tweede kwartaal middelen aangevraagd voor het upgraden en moderniseren van de wijkwebsite. Een uitgebreide dia presentatie verwees naar verleden, heden en toekomst. Mocht de aanvraag worden toegewezen, zullen er ook na enige tijd adverteerders uit de wijk, hun “promotie” op de wijkwebsite kunnen doen. ( Karel van Rooy).

Taalkamer: Een project  om op een alternatieve wijze, praktijkgericht bezig zijnde de Nederlandse taal aan te leren Het betreft hier een grote groep Syrische en Iritrese inwoners in het Soesterkwartier die al wel taalles krijgen, maar als aanvulling de praktijk er van aanleren. Een informatieavond in “de huiskamer” bleek al ruim 20 vrijwilligers op te leveren, die zich willen inzetten voor dit project. ( Trijnie van der Ploeg).

Wijkmuseum: Houden dit jaar een lang wisselend project van wieg tot graf. Om de paar maanden wisselt de tentoonstelling, naargelang de levensweg zich volbrengt. Het Rode Kruis speelt een grote rol bij de uitvoering van deze tentoonstelling. Er worden middelen aangevraagd om de redelijke uitgaven en kosten van de samenwerking tussen diverse partijen te voldoen.Het promoten van het Wijkmuseum is een onderdeel van de aanvraag.  ( Kees Gerritsen)

Kickboksen:  deze subsidie aanvraag behelst het geven van kickbokslessen aan jongeren die op een of andere wijze de boot gemist hebben. Dat kunnen jongeren zijn die via Kwintus worden aangemeld, maar ook via het Wijkteam. Een uitlaad klep en omgaan met elkaar in deze sport wordt mede begeleid door de buurtsportcoach. Verbintenissen tussen dit initiatief en de Jeugd-netwerker en  Wijkteam waren snel gemaakt. De presentatie was dan ook helder en duidelijk. ( Joran Nijssen).

De WIJ krant blijkt de afgelopen tijd in een behoefte te voldoen. Een kleinschalig project is uitgegroeid tot het uitrollen van de “WIJ”krant in verschillende wijken. Gezien de problematiek van het huis aan huis bezorgen, wordt de nieuwe versie die uitkomt verspreid via scholen/ consultatiebureau en het Wijkteam . Middelen worden gevraagd voor de diverse kosten die dit met zich meebrengt. ( Kath Duin).

Mountainbike les/ rijden voor kwetsbare jongeren. Een initiatief bij toeval ontstaan. Begonnen met 1 jongen die door aanvraagster werd meegenomen op de mountainbike . Het bleek een goede manier om in contact te komen met meerdere kwetsbare jongeren. Ook hier werd uiteraard de verbintenis met het Kickboksen en de Jeugd-netwerker gelegd. (Annie Tiekstra).

De Zomerpretpas. Het verder ontwikkelen en uitgeven van een vakantie “te doen” paspoort. In een eerder stadium uitgezet in heel Amersfoort, wat niet haalbaar bleek door de te grote organisatie. Nu gemaakt voor het Soesterkwartier. Kinderen kunnen in de zomer vakantie met deze stempel-pas een groot aantal activiteiten bezoeken en doen. Er zitten thema’s in, die gevolgd kunnen worden. Het levert extra stempels op en bij een vol paspoort wordt er een verrassende activiteit aangeboden. E.e.a. wordt via de scholen aangeboden. Kort werd er gesproken over het gratis, dan wel betaald aanbieden van activiteiten. Gestreefd wordt naar een 100 % gratis activiteiten paspoort. En anders een fikse korting. Ook hier bleken er verbindingen te ontstaan tussen de aanwezige partijen. Het Wijkmuseum meldde zich gelijk als gegadigde (Kath Duin).

De ook aanwezige voorzitter van de winkeliersvereniging Theo Swart, verwees nog even naar de komende zomerbraderie op 9 juni.

Na afloop sprak Henry de Gooijer zich lovend uit over de gehouden presentaties. Er was een beter inzicht verkregen over de aangevraagde projecten en met name de ontstane verbanden, waren opmerkelijk. Voor herhaling zeker vatbaar, alleen in een wat strakker tijdsbestek.

19 april spreek het buurtbestuur zich uit over al deze aanvragen, waarna 9 mei de toewijzing zal plaatsvinden.

Verslag en foto’s Karel van Rooy.