Een tijd van komen en jawel van gaan. Ik zeg dank voor al hetgeen op mijn pad kwam.

Redactie Wijkwebsite Soesterkwartier.info 3 juni 2019. Karel van Rooy.

Inderdaad er is een tijd van komen en een tijd van gaan. In maart 2014 reageerde ik op een oproep van de wijkwebsite om je aan te melden als vrijwilliger/ verslaggever/fotograaf. De opdracht wat leven in de website brouwerij te brengen,

Terug kijkend naar deze afgelopen 5 jaar, mag ik wel concluderen dat dit gelukt is.  Van een 44.000 lezers in 2014 naar 1.500.000.00 bezoekers in 2018 met een verwachting naar 1.7 miljoen lezers, is dit wel te categoriseren, als Missie voltooid.

Heel veel organisaties, bedrijven, particulieren heb ik gedurende deze jaren bezocht om verslag te doen van hun activiteiten. Het leverde mij de titel  wijkfotograaf op.  Samen met de redactie werden er veel dingen opgezet en verwezenlijkt. Te noemen valt het Jeugd Persbureau Soesterkwartier, waar geselecteerde schooljeugd een opleiding kreeg voor wijkgerichte journalistiek. Een kentering in het media gebeuren Soesterkwartier was het gevolg.  En het aantal artikelen en foto,s, steeg per week.

De nevenactiviteiten die hierdoor ontstonden, logen er niet om. In mijn geval, mede bestuurslid Stichting Amersfoort West, lid Buurt Budget team , lid Buurt Netwerk/ lid Buurtbestuur en een groot aantal werkgroepen die direct of indirect te maken hadden met de nieuwe vorm van Sociale Basis Infrastructuur.

Wij ( Nel en ik) werden vaste gezichten bij Raadsvergaderingen, Masterplannen Wagenwerkplaats, en of ontwikkelingen in het Soesterkwartier.

In vergelijking met 2014 en nu is er veel veranderd in het Soesterkwartier. Op zich ben ik trots op het feit dat ons team en ik daar aan hebben bijgedragen.

Persoonlijke motieven  hebben er toe geleid dat ik in januari 2019 naar mijn afscheid ben gaan werken.

Beste mensen uit het Soesterkwartier en ook de aanhangers (wereldwijd) in vele landen, per 1 juli trek ik me terug als hoofdredacteur van de wijkwebsite Soesterkwartier en zal ook al mijn andere bestuurlijke functies neerleggen.

Natuurlijk is aan de collega’s Nel Groenendijk,Tom Schimmel en Sjaak Pols een bijzonder woord van erkentelijkheid op zijn plaats. Zonder hen en ook de ambulante inzet van Paul Wareman en Carel Cramer , was dit niet mogelijk geweest .

Nel  Groenendijk, zal tot er een structurele oplossing is, mijn taken, voor zover mogelijk, overnemen.

Ik dank een ieder, met wie ik de afgelopen jaren een band heb opgebouwd en spreek oprecht de wens uit dat het Soesterkwartier zijn identiteit zal behouden.

Ik wens mijn opvolger al het goede en succes.  Het gaat U goed, ik zal het missen, maar 1 juli kunt U weer rustig over straat, de camera blijft thuis voor het freelance fotowerk.

Karel van Rooy.