Sint Bonifaciusstraat 61, het toneel van vele activiteiten door het jaar heen. De expositieruimte, nu ruim 4 jaar oud, wordt altijd gevuld met de wetenswaardigheden uit het verleden. Tentoonstellingen wisselen elkaar steeds weer af.

9 december 2016, daar waar de dingen klein zijn uitgevoerd, worden ze echter “groots”tentoongesteld. een halfjaar geleden werd een oproep gedaan, of er nog mensen waren die een “oud”poppenhuis had staan en of poppenwagen uit het grijze verleden.

Wel dat hebben ze geweten in het Wijkmuseum. Men is lang bezig geweest om alle poppenhuizen te “verhuizen”op te halen, of die gebracht werden. Het is maar goed dat er in de straat van het wijkmuseum een parkeervergunningstelsel is, want het aantal poppenwagens, dreigde voor parkeerproblemen te zorgen.

In ieder geval, vond vandaag 9 december de officiële opening plaats van de Poppen-en poppenwagen tentoonstelling. Een groot assortiment van poppenhuizen was opgesteld in een moderne versie, of juist een antieke.  Prachtig als men weet hoe men in de 18 en 19 eeuw het begrip “Poppenhuis”hanteerde. dat was niet om mee te spelen, maar om de toekomstige huisvrouwen te leren, hoe de indeling van een huis moest zijn. Hoe de inrichting van een kamer er uit moest zien enz. Pas in de 20 ste eeuw, werden er knutsellaars actief, die deze poppenhuizen maakten om mee te spelen. En zoals dat zo hoorde, waren er wel zeer gestructureerde afmetingen afgesproken, zodat een woonkamer met meubeltjes echt op de schaal van 1 op 12 waren nagebouwd. Hierbij moesten de poppen kamers, 50 x 30 x 40 zijn.

Mede verantwoordelijk voor de inrichting van deze tentoonstelling was Hanneke Molenaar, die zich uitvoerig heeft bezig gehouden met de inrichting van de vitrines.  Een deel van de collectie was afkomstige van de inmiddels overleden Annemarie waarbij echtgenoot Mark, meende deze postuum tentoon te stellen.

Ook een bijzondere inzending kwam zelfs uit Vianen  Mevr. Hans van de Heuvel ( foto)

Gezina Tuinstra, conservator van het Wijkmuseum, heette in ieder geval de meer dan 40 gasten van  harte welkom. Koffie en thee, waren rijkelijk aanwezig en de lange tafels stond vol met schalen met hapjes. Na de bekende openingswoorden en de dank aan de mensen die dit mogelijk hebben gemaakt, werd het tijd gedetailleerd naar de poppenhuizen te kijken. En dat niet alleen, de serie poppenwagens, op de grond, of boven op kasten en vitrines is zeker ook de moeite waard om nader te bekijken.  De uitstraling van deze antieke poppen is wel zo levensecht, dat Barbie een beetje weg zou vallen.

Als extra, wordt vermeld dat het wijkmuseum in de Kerstvakantie ook op woensdagmiddag open is. 1 poppenhuis is voor de gelegenheid “speel”vriendelijk gemaakt, dus daar mag de inventaris en poppen aangeraakt worden.

Een “Nova teit, was dat onze jeugd verslaggeefster Nova als fotografe aan de slag kon en uiteraard van de ene verbazing in de andere viel.

Verslag (red) Nel Groenendijk

Foto’s Nova Jeugd Persbureau

Nel Groenendijk.

 

 

 

Kerstvakantie de woensdagmiddagen open.

 

1 poppenhuis is om mee te spelen.

40 gasten wijkmuseum

18 en 19 eeuw oefenen huis inrichten

20 eeuw opa en vader zelfbouw om te spelen

 

 

Collectie van Annemarie , partner mark, stelde beschikking.

Poppenopstelling kinderwagens enz. was bijzonder