15 oktober 2017, de dag dat het Eemplein, zijn 5 jarig lustrum viert. 5 jaar die op verschillende manieren in de “media”zijn verwoord. Voor en tegenstanders. Kermissen en Passion. Van Windtunnel naar Grindbak. Alle variaties zijn inmiddels besproken. De plannen voor nieuwbouw aan de Eem-zijde krijgen gestalte. De wieken van de Oliemolen, worden wieken van een andere molenwiek.

Kortom het Eemplein leeft. Mede door het Eemhuis, de Mediamarkt, Pathe, de Supermarkt, KaDe en aan de overzijde de andere winkel en horeca gelegenheden. Het achter en aan de Eem gelegen Zandvoort a/d/ Eem, deelt in deze jubileum versie.

Ons allen staat natuurlijk bij de enorme organisatie en publiek met de Passion Amersfoort, net na de aanslagen in Parijs. Of de onverkwikkelijke zaken rond de Kermis, veroorzaakt door “rel”jongeren.

Het mooie en algemene beeld is toch van een “soort”nieuw stads-elan tussen Eemkwartier en Soesterkwartier. Nu nog gescheiden door de “nieuwe Poort” maar mogelijke in de korte toekomst als de “wijze”poort wordt gewijzigd.

Daar waar voorgaande jaren, het jaarjubileum werd gevierd met met name luchtkussen en spelactiviteiten met soms een cultureel arrangement, werd deze 5 jarige viering “groots”aangepakt.

Al vroeg ( 12.00 uur) beet Wilskracht de spits af op het opgebouwde podium “vóór het Eemhuis. Het officiële gedeelte om 13.00 uur, werd gemarkeerd door de onthulling van een nieuw “Eemplein Logo”

Voor de gelegenheid had zich op het podium een opperstalmeester genesteld, Tony Terrific, die met de nodige “swung” de show aan elkaar reeg.

Nieuw Logo Eemplein

Officiële dingen gaan gepaard met “officiële mededelingen en genodigden. Dus was het de eer aan Wethouder Fleur Imming, de onthulling van het Logo te voltooien. Maar eerst mocht, de bedrijfsleider van Albert Hein, de directeur van Pathe, de voorzitter van de winkeliersvereniging en de ontwerpster van het logo hun terugblik en visie geven.

Hierna mocht de Wethouder dan het “doek”van het nieuwe logo laten zakken. Het nieuwe Logo kenmerkt zich door de “golf”onder de letter m van Eem.

Op 29 juni 1999 stelde de Amersfoortse gemeenteraad het Coördinatieplan Centraal Stadsgebied Noord vast. Dit plan vormde de basis voor het bestemmingsplan Centraal Stadsgebied Noord, dat op 15 juni 2000 door de gemeenteraad werd vastgesteld. Een onderdeel van het Centraal Stadsgebied Noord vormde het Eemplein. Het Eemplein bestaat uit een groot plein dat aan de westzijde 14 meter breed is en dat zich verbreedt tot 75 meter op de plaats waar het plein aansluit aan de Eem. Het plein is nauw verbonden met de Eem(-haven). Over het brede deel helt het plein, waardoor de gerichtheid op de Eem nog wordt versterkt. in het bestemmingsplan uitgebreid wordt gesproken over het scheppen van voorzieningen voor fietsparkeren. Voorzieningen daarvoor zijn op het gerealiseerde Eemplein niet aanwezig.

Het Eemplein, was geheel gevuld met een keur aan zaken. Een grote “brocante”markt, ala Mont Marte,

Er waren optredens van (mister Soesterkwartier)  Rockzanger Blinde Ed ( Edwin Ruyer) , Harmonieorkest Wilskracht, Popkoor Pebbles, Fuego Lento Argentijnse Tango( Lorena en Jory)  en spectaculaire roofvogel-demonstratie en goochelacts!. Dit laatste op het lange stuk grond langs de Eem. Een spectaculair gezicht met de enorme vogels. Het publiek vond het fantastisch.

Voor de kleintjes was er een mega groot luchtkussen in de vorm van een stormbaan geplaatst.

Mede door het fantastisch mooie weer (22 graden) was het publiek ruimschoots aanwezig. De suikerspin-machine kon de enorme rij wachtende nauwelijks aan.  De eerder vermeldde DJ, opperspreekstalmeester, maakte er met zijn muziekkeuzes ook een wedstrijd van, waarbij men prijsjes kon winnen.

 

Een heel lange kegelbaan en sjoelbak was weer een andere optie.

Een moment van rust kon altijd en de kinderen genoten van hun verkregen ijsjes.

Eemplein 5 jaar, een status die “verdient”is. Het “hart”is nog niet klaar, de tijd zal het leren.

 

Verslag Karel van Rooy.

Fotoreportage Nel Groenendijk en Karel van Rooy.