Vanaf 2020 mag er met het oog op een autoluwe binnenstad alleen nog aan de randen van het centrum worden geparkeerd. Het is een van de doelen uit een ambitieus deelakkoord voor een duurzaam Amersfoort, dat zaterdag is ondertekend door alle raadsfracties.

In het deelakkoord Samen Duurzaam hebben de partijen doelen en richtlijnen opgesteld als kader voor het college. Er is gekeken naar warmte, elektriciteit, mobiliteit, lucht, water en groen, de voedselketen, grondstoffen en circulaire economie, gemeente en financiën.

Zo is het streven om voor vijftig procent van de 31 wijken en buurten voor juli 2022 een wijkwarmteplan op te stellen, in een aantal bestaande wijken te beginnen met de transitie naar aardgasvrij en zonnepanelen op huizen en bedrijfspanden te stimuleren. Ook moet er meer aandacht zijn voor zonnevelden en windmolens.

Vanaf 2020 mag er alleen nog aan de randen van de binnenstad in parkeergarages worden geparkeerd. In 2021 hopen de partijen een emissievrije stadsdistributie in de binnenstad te hebben. Eind 2023 zou het openbaar busvervoer honderd procent emissievrij moeten zijn.

De partijen willen verder dat het groen in Hoogland-West, de groengordel Soesterkwartier, Stoutenburg-Noord, Vathorst-Noord en de parken in de wijken worden beschermd en behouden.

Voedselbos

Er zou ook meer ruimte moeten komen voor zelf-geteeld, gezond voedsel door meer plekken te realiseren voor initiatieven van inwoners, zoals volkstuinen, een voedselbos en kleinschalige stadslandbouw. De partijen willen dat de gemeente in gesprek gaat met lokale ondernemers over hoe afvalverpakkingen kunnen worden verminderd en voedselverspilling kan worden tegengegaan. Veeteeltbedrijven en pluimveehouderijen moeten worden verplicht tot het gebruiken van nieuwe technieken om fijnstof te reduceren.

In 2030 wil Amersfoort een afvalloze stad zijn. Circulaire winkels op bedrijventerrein Isselt moeten worden omgedoopt tot de Retourboulevard. Het omgekeerd inzamelen wordt verder in de stad per wijk uitgezet. Het vernieuwen of verplaatsen van het Rova-afvalstation in Isselt heeft een hoge prioriteit. Daar wordt dit jaar nog een plan over gepresenteerd.

Ook de lokale regelgeving die duurzaamheid in de weg zit, moet worden aangepast en jaarlijks wordt er een regionale klimaatbijeenkomst georganiseerd door de gemeente. Daarnaast wordt bij de renovatie of bouw van het nieuwe stadhuis duurzaamheid, aldus de partijen, een belangrijk criterium. Tevens willen ze dat veranderingen voor iedereen financieel haalbaar zijn. Medio 2020 moet er een financieel plan zijn, zodat eigenaren en huurders in staat zijn via leningen of subsidies hun woningen woonlastenneutraal te verduurzamen.

Dit initiatiefvoorstel wordt in april aan de raad voorgelegd. Daar kunnen raadsleden en inwoners er nog vragen over stellen.

GroenLinkswethouder Astrid Janssen kreeg zaterdag tijdens de presentatie van het deelakkoord in het Groene Huis in park Schothorst het door alle partijen ondertekende exemplaar overhandigd. ,,Het is mooi dat er is gekeken naar wat ons bindt en niet naar wat ons scheidt. Dit is echt samenwerking.’’

Hans Bol (ChristenUnie): ,,We hebben het coalitieakkoord verder uitgewerkt en verbreed. Dit gaat over de zeer lange termijn. Het is mooi dat we met z’n allen zeggen: we willen deze kant op.”

,,Het is een bijzondere dag. In de jaren dat ik politiek actief ben in deze stad is het bij mijn weten nog nooit gebeurd dat álle partijen samen een akkoord opstellen’’, aldus Sieta Koet van Amersfoort2014. Mederaadslid Ben Stoelinga was initiatiefnemer van het akkoord. ,,Dit is voor Amersfoort uniek.”

Ook Rob Smulders van de PvdA is tevreden. ,,Dit is verbindend. Ik zou het mooi vinden, als dit in de toekomst ook voor het thema wonen zou kunnen.”

Vandaag 25 maart 2019, zal, ondermeer Wethouder Astrid Janssen tussen 17.00 en 18.00 uur een bezoek brengen aan de “groengordel”.

Bron AD Amersfoort

Joke Sickmann

Red. KvRooy.