Verdrietig nieuws: onze hoogbejaarde leeuwin Sabari is overleden aan de gevolgen van nierfalen. Gisteren is uit onderzoek gebleken dat haar nierwaardes zo hoog waren dat de dierenarts en de verzorgers hebben besloten haar in te laten slapen. Sabari heeft de mooie leeftijd behaald van negentien jaar. Blijkens navraag bij het Dierenpark is Sabari op een respectabele leeftijd gekomen.