DierenPark Amersfoort zet twee vale gieren uit in het Bulgaarse Balkangebied. “Samen met natuurorganisatie Green Balkans zet ons Wildlife Fund twee gieren uit in het wild die het afgelopen jaar werden geboren in DierenPark Amersfoort”, vertelt curator Nils Dijkgraaf. “Vandaag vertrekken de gieren naar een tijdelijke Bulgaarse opvanglocatie. Daar worden zij door een team van dierenartsen voorbereid om fit en gezond de wijde wereld in te vliegen. Het is fantastisch om op deze manier aan het soortbehoud van bijzondere roofvogels te mogen meewerken.”

Het gaat niet met goed met de Europese giersoorten in Bulgarije. “Verschillende soorten zijn er al bijna uitgestorven. In de jaren zeventig legden Bulgaarse boeren vergiftigde karkassen neer om beren en wolven te verjagen. Hier werden ook veel gieren onbedoeld het slachtoffer van, waardoor de populatie snel achteruit ging”, legt Nils uit. “Nu zijn er andere bedreigingen zoals jagers, stropers en windmolens. De gieren vliegen zich regelmatig dood tegen de wieken van deze molens. Het Wildlife Fund en Green Balkans zetten zich in om deze bedreigingen aan te pakken, voorlichting aan de lokale bevolking te geven en om vale gieren te herintroduceren.”

Op de opvanglocatie maken de gieren de komende maanden kennis met andere soortgenoten die uiteindelijk tegelijk worden uitgezet. “De roofvogels krijgen daar ook een tag aan hun vleugels om hen aan te herkennen. Met een gps-tracker kunnen de gieren worden gevolgd nadat zij vanaf het voorjaar zijn uitgezet”, vertelt Nils. DierenPark Amersfoort zal iedereen op de hoogte houden over de volgende stappen in de herintroductie en uitzetting van de vogels. De bezoeker kan de vale gier ook blijven ontmoeten in ons park. Niels: “Er worden namelijk alleen jonge vogels uitgezet, omdat zij zich nog makkelijk kunnen aanpassen aan een wild bestaan. Daarnaast zijn er ook gieren nodig voor de kweek om de soort in stand te houden.” De bezoeker ontdekt de vale gier in Snavelrijk, de grote openluchtvolière van DierenPark Amersfoort.